Hundägare dissar Fotbolls-VM

Hundraser som labrador och schäfer har i decennier funnits i topp på listan över Sveriges vanligaste hundar. Andra rasers popularitet, som fransk bulldog och chihuahua har ökat på senare år. Men vilka är ägarna, vad har de för livsstil och vilka intressen har de? Agria Djurförsäkring har tillsammans med InsightOne kartlagt mönster bland svenska hundägare. En sak är klar, intresset för fotbolls-VM bland de mest typiska svenska hundägarna är lägre än genomsnittssvenskens.

Agria Djurförsäkring försäkrar drygt 40 procent av Sveriges 784 000 hundar. Med ett så stort underlag finns det möjligheter att dra vissa slutsatser om Sveriges hundägande.
– Vi var till exempel nyfikna på om det finns en typisk storstadshund eller landsbygdshund, berättar Cecilia Winter, kommunikationsansvarig på Agria Djurförsäkring. Vissa raser är populära sett till totala antalet hundar men vi funderade på om det fanns andra mönster sett till intressen och livsstil.
Tillsammans med analysföretaget InsightOne har Agria utforskat samband mellan livsstilar och hundägande och sett spännande mönster träda fram. Har du nyligen sett en chihuahua eller en fransk bulldog på Instagram är det till exempel ingen slump – deras ägare hör till de livsstilar som är flitiga användare av sociala medier. Fransk bulldog är också en riktig favorit hos hipsterlivsstilar i karriären. Ett annat tydligt mönster är att jämtarna är Sveriges mest lokalpatriotiska hundägare. Jämthunden är sju gånger vanligare i Jämtland än i övriga riket.
Fyra faktorer som påverkar vårt val av hundras är geografi, intressen, boendeform, och socioekonomi.

function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_457225656476 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-17057832');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_457225656476 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_457225656476); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_211389378910 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-69843399');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_211389378910 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_211389378910);

Geografi 
Ur ett geografiskt perspektiv är Stockholms län, med sin storlek, föga förvånande det län som har störst antal hundar. Det är också tydligt att hundraser med koppling till enskilda landskap som norrbottenspets, jämthund, västgötaspets och dansk-svensk gårdshund är överrepresenterade i just Norrbotten, Jämtland, Västergötland och Skåne. På Gotland är border collie betydligt vanligare än andra delar av Sverige.  Även mer svårförklarade geografiska mönster framträder. Relativt sällsynta rasen lhasa apso är exempelvis betydligt vanligare i Östergötland, Södermanland och Örebro än någon annanstans i Sverige.
Även mellan grannkommuner kan det vara stora skillnader i vilken hundras man väljer. Jämför man två av Sveriges mest populära raser labrador och golden retriever, så är labradoren betydligt vanligare än golden retriever i Stockholmskommunerna Danderyd och Lidingö medan golden retriever är lika populär som labradoren i Vaxholm och Österåker.
– Man skulle kunna säga att ju längre ut du åker med Roslagsbanan, desto större är sannolikheten att du ser en golden retriever än en labrador, säger Cecilia Winter.
Övergripande för det geografiska perspektivet är att ju längre norrut i Sverige man kommer, desto mer homogen blir hundraskartan och överrepresentationen av vissa raser ökar kraftigt.
– Skogslänen utmed de stora älvarna utmärker sig med en kraftig överrepresentation av typiska jakthundsraser som till exempel finsk spets, norrbottenspets och jämthund, berättar Cecilia. Allra högst index fick jämthunden i Jämtland där den är klart mest populär jämfört med övriga riket.
Dessa län utmärker sig också med ett stort intresse för jakt och fiske, vilket bekräftar en livsstil hos hundägaren som stämmer väl överens med dessa rasers utmärkande drag.  Liknande samband ses i Småland, där det dock oftare är en drever, tax, petit basset griffon vendeen, wachtelhund eller tysk jaktterrier som följer med ut i skogen. Vad som jagas i olika delar av Sverige återspeglar sig i raserna. Vildsvinsjakt är vanligt i Södermanland och Östergötland vilket syns på att wachtelhunden också är relativt sett mycket vanligare där än raser som basset och drever.
– Vi vet att vissa livsstilar utmärker sig genom ett större intresse än genomsnittet för exempelvis korsord och andra livsstilar för utförsåkning. Genom att belysa en korrelation mellan vissa livsstilars intressen och valet av hund kan vi förklara det mer troligt att en person som har ett intresse för utförsåkning har en labrador än en person som ofta löser korsord, berättar Johan Lundin, Solution Director & Partner på InsightOne.
I län med högt jaktintresse ser man alltså en tydlig korrelation mellan vad som jagas och raser. Älg- och fågeljakten i norrlandslänen gör att man gärna väljer ställande hundar och i Småland är det drivande hundar som är vanliga i jakten på bland annat rådjur och vildsvin.

Boende och livsfas/livsstil
Hushållets boendeform träder fram som en betydande faktor i valet av hund. Det är inte speciellt förvånande att lägenhetsinnehavare ofta väljer mindre hundar än villaägare. Att hundägande kräver plats i hushållet bekräftas ytterligare av att uppåt 75 % av Agrias försäkrade hundar bor i villa. Den mest typiska hundägaren är ett äldre par utan hemmaboende barn som bor i en villa på mindre ort eller i glesbygd.
Över 75 procent av hundarna bor i hushåll utan barn men tar man med i beräkningen att antalet hushåll med hemmaboende barn är färre än hushåll utan barn så är hundägande klart överrepresenterat i hushåll med barn. Representationsmässigt bor det allra flest hundar hos villaboende barnfamiljer, en grupp som bland annat kännetecknas av en aktiv livsstil. Ser man till antalet hundar hos barnfamiljerna så är raser som labrador och jack russel vanligast till antalet.
Väljer man i stället att se till hur vanlig en hundras är hos barnfamiljer relativt det totala antalet hundar av samma ras blir bilden en annan. Lägger man dessutom till variabeln unga respektive äldre barnfamiljer uppstår påfallande stora skillnader.
– Amerikansk staffordshire terrier är relativt det totala antalet av rasen  vanlig bland de yngre barnfamiljerna och portugisisk vattenhund verkar vara väldigt populär bland de som skaffar barn lite senare i livet, säger Cecilia Winter.
I faktiskt antal är chihuahuan vanligast hos yngre barnfamiljer, men i relation till det totala antalet av en viss ras är amerikansk staffordshire terrier hundar vanligast. Bland de yngre barnfamiljerna är sannolikheten för att en amerikansk staffordshire terrier går bredvid en barnvagn nästan fyra gånger så hög som i snittet för hundraserna i undersökningen.
Mindre uppenbart är skillnader mellan olika upplåtelseformer. Till exempel visar dvärgschnauzern och chihuahuan i det närmaste ett motsatsförhållande bland lägenhetsboende i storstäderna. Dvärgschnauzern är betydligt mer förekommande i bostadsrättstäta områden som Östermalm, medan chihuahuan återfinns i hyresrättsområden mot städernas utkant. Överlägset chihuahua-tätast är Sundbybergs kommun.
– Kopplingen går att göra baserat på att de två förstnämnda är vanligast förekommande i hyresrättsområden i storstädernas ytterkant där familjebildning sker relativt tidigt i livet. Den senare, däremot, är överrepresenterad i välbärgade villaområden där också medelåldern för familjebildning är högre,  förklarar Johan Lundin från InsightOne.
Även mellan villaboende skiljer sig valet av hund. De till antalet mer sällsynta hundraserna som till exempel portugisisk vattenhund, lagotto romagnolo och bichon havanais, är vanligast förekommande hos livsstilar som har ett stort intresse för ny teknik och allmänt trendkänsliga. Vi hittar dem ofta i välbärgade villaområden i de större städerna.
Det går också att se samband mellan olika livsfaser och valet av hund. Hos de äldre är det dvärgpudeln som oftast lägger sig invid fötterna i stugan eller på seniorboendet.

function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_612410777312 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-41654293');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_612410777312 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_612410777312); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_209261527971 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-23115721');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_209261527971 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_209261527971);

Intressen
Att jakt sticker ut som intresse bland de mest typiska hundägarna är inte så överraskande. Andra intressen som också sammanfaller med hundägande är övriga former av friluftsliv och livsstilar med ett stort intresse för exempelvis meka med bilar eller ägna sig åt stickning och handarbete. Golf, segling, utlandssemestrar och att besöka olika sportevenemang eller se på sport står däremot ganska lågt i kurs. Att hitta den typiska hundägaren framför teven under alla matcher på fotbolls-VM är alltså inte så särskilt sannolikt

Fakta om undersökningsmetoden:
Samband mellan livsstil och hundägande har tagits fram genom att InsightOne kombinerat Agrias information om hundras med information om de svenska hushållens demografi, boendeform och intressen; bland annat med hjälp av Mosaic™ livsstilsklassificering. Därigenom har InsightOne kunnat se samband mellan olika livsstilstyper och deras respektive val av hundras. I undersökningen finns enbart rashundar med för att hitta mönster i valet av ras kopplat till var i Sverige ägarna bor, vilken livsfas de är i och vilken livsstil de har. 
Uppskattningsvis 20-25 procent av Sveriges hundar är blandraser av olika slag. 

function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_306562349096 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-13465986');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_306562349096 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_306562349096); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_311179262546 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-16824199');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_311179262546 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_311179262546);