Hund räddade familj från brand

Familjens hund upptäckte branden i uthuset och väckte de övriga familjemedlemmarna.

Läs mer på www.barometern.se