Hund- eller kattmänniska?

Folksams undersökning visar att det finns fler hundmänniskor i Sverige än kattmänniskor.

Skillnaden i valet mellan katt eller hund blir större ju högre upp i åldern man kommer. Ju äldre de tillfrågade personerna är, i desto högre grad föredrar de hund. I åldersgruppen 14–34 år är det dock jämnt lopp mellan hund och katt, 50 procent vardera. En viss skillnad märks också beroende på utbildningsgrad.

Men går det verkligen att dela upp det på det här sättet?
Och i så fall, vilken sorts människa är du?