Högsta registreringssiffrorna på 50 år
Foto: Getty Images.

Högsta registreringssiffrorna på 50 år

Under coronapandemins första år 2020 var det många som beslutade sig för att skaffa hund. Trenden fortsatte även under 2021 och ökningen av antalet nyregistrerade hundar i Svenska Kennelklubbens register var 10,2 procent.

Med 62 894 nyregistrerade hundar blev 2021 ett rekordår med de högsta registreringssiffrorna på nära 50 år och de näst högsta genom tiderna. För att hitta högre siffror än årets måste vi gå tillbaka till 1973 då SKK registrerade 63 310 nya hundar.

Behåller toppositionen

Labrador retriever är fortfarande den överlägset mest populär hundrasen, som efter en ökning med 28,5 procent under 2021 drar ifrån ytterligare med 4 116 nyregistreringar under 2021. Det är den näst högsta siffran genom tiderna för labrador retriever, som 1980 hade 4 138 registreringar.

Golden retriever återtog andraplatsen på listan från tysk schäferhund, som nu ligger på tredje plats. Vår svenska nationalras jämthund ökade med hela 33 procent och håller en betryggande fjärdeplats.

Populäraste hundnamnet

I Jordbruksverkets centrala hundägarregister, där alla hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, finns nu totalt 1 044 000 hundar och 756 000 ägare registrerade. I denna statistik kan det ingå hundar som är döda eftersom alla hundägare inte är medvetna om att de ska meddela när hunden dött. Sammantaget var antalet nyregistreringar i Jordbruksverkets hundregister 78 000 år 2021. Det är 25 procent fler än 2019 och 9 procent fler än 2020.

Under 2021, liksom året innan, var Luna det populäraste namnet bland de hundar som registrerats under året. Men Molly är fortfarande det vanligaste hundnamnet totalt sett i hundregistret.

Käll: SKK och Jordbruksverket.