Hjälp! Min hund ”juckar”
Träna in ett nytt kommando som betyder ”avbryt och titta på mig” så har du snart löst problemet.

Hjälp! Min hund "juckar"

Det kommer plötsligt, utan förvarning. Hunden kastar sig fram, greppar runt människans ben med tassarna och börjar jucka. Det är otrevligt, ohyfsat och lite skämmigt.

Varför hunden gör så kan ha flera orsaker. Det kan vara extrem förväntan som slår över. Eller ett sätt för hunden att markera eller testa sin position i sammanhanget. Det kan också vara det experterna kallar ”översexualitet”. Men oavsett orsak är sättet att slipa bort beteendet detsamma.

1.Hitta och ta bort 

Först och främst ska du hitta och identi-fiera de situationer i vardagen där problemet uppstår. Sedan plockar du helt enkelt bort dessa situationer, dessa retningar, som får hunden att slå över i ”juckande”.

Därefter börjar du träna hunden i konsten att lyssna och följa det du vill. Du övar in ett nytt kommando som betyder ungefär ”avbryt och titta på mig”. Lägg tid på den träningen. Målet är en broms som avbryter hunden både i tanke och handling.

2. Läs hunden 

Du känner din hund. Du vet vilka fysiska signaler den visar alldeles innan den tänker göra något. Du ser vad som är på gång –innan hunden kastar sig fram och börja jucka mot en besökares ben.

3.Agera innan hunden 

Nu kan du, med hjälp av ”avbryt och titta på mig”-kommandot och din förmåga att läsa hundens signaler, agera innan hunden agerar. Du avbryter helt enkelt ett beteende innan beteendet visar sig.

4.Ge hunden en uppgift 

När du kan avbryta hunden så ger du den en uppgift. Till exempel med -kommandot Stanna eller Vänta. Du har lärt hunden att Stanna är ett jobb som avslutas med en belöning och ett frisläppande Varsågod.

Men du fortsätter att vara uppmärksam och att läsa hunden. Du avbryter så fort du ser vad som är på gång. Är du envis byter du ett beteende mot ett annat, du byter -juckandet mot en betydligt lugnare -förväntan hos hunden.

Läs också: