Här är djurlagarna du (kanske) inte visste fanns

Visste du att du måste locka till dig din utekatt minst två gånger per dag för att kontrollera den? Och att en katt kan avlivas om den blivit övergiven? Djurskyddsinspektör: ”Det finns en stor okunskap bland djurägare”.

Här om dagen berättade Metro och andra medier att det är olagligt att lämna katten ensam hemma, och debatten i sociala medier lät inte vänta på sig. Men faktum är att det finns betydligt fler lagar och föreskrifter som alla djurägare kanske inte känner till.

Till exempel att en fårägare får döda en hund om den är lös nära fåren och inte vill fångas in – eller att marsvin och hamstrar måste ha en kompis?

– Det finns en stor okunskap bland djurägare, definitivt. Särskilt när det gäller föreskriften om tillsyn av hund och katt, säger Lisa Svensson, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Stockholms län.

Föreskriften om tillsyn innebär att man ska se till sin hund eller katt minst två gånger varje dag, se till att djuret har mat och vatten samt kontroller att det inte visar tecken på skada eller sjukdom.

– Många tänker att en utekatt klarar sig själv längre och fångar sin egen mat, men samma regler gäller för dem som för innekatter och hundar.

Men det är oklart exakt hur stor okunskapen om detta är bland djurägare.

– Vi får ju in många anmälningar om katter som lämnats ensamma en längre tid, men det är ju bara då som vi ingriper. Vi har ingen aning om hur stort mörkertalet är, säger Lisa Svensson.

• Hundägaren måste betala det som hunden förstör

”En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.”

• Lantbrukare kan få döda lösa hundar

”Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren.”

• Hundar ska kunna gå undan på dagis

”Hundar på hunddagis och hundpensionat ska ha möjlighet att gå undan från varandra för att undvika konflikter.”

• Marsvin och hamstrar måste ha en kompis

”Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl.”

 

• Burfåglar och brevduvor får inte heller vara ensamma

”Burfåglar ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om deras behov av att vara tillsammans med andra fåglar tillfredsställs genom kontakt med människor.”

”Brevduvor ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i väl fungerande grupper.” Läs mer på www.metro.se