Förslag om hundar i vård och skola

Snart kan det finnas hundar som stöd i skolarbetet och vården i Örkelljunga.

Moderaterna har lagt ett förslag som en motion till kommunfullmäktige om att utreda verksamhet med sociala tjänstehundar i olika former inom vård och skola.
Det är utbildningspolitikern Theresa Lindahl som hänvisar till att det blivit allt vanligare med specialutbildade tjänstehundar för sociala uppdrag. Hon har för övrigt hundar som yrke i egenskap av hundpsykolog.

Läs mer på www.hd.se