Fler tar hunden med till jobbet
Foto: Getty Images

Fler tar hunden med till jobbet

När pandemin är över planerar närmare var femte hundägarna att ta med hunden till jobbet – det visar en färsk undersökning som Agria Djurförsäkring låtit göra bland över 500 hundägare. Men de allra flesta förlitar sig på att vänner och släktingar ställer upp som hundvakt.

I Sverige har det tidigare varit ganska ovanligt att medarbetare tar med sig hunden till jobbet. Men pandemin tycks ha ändrat på det. Så många som 18 procent av de tillfrågade hundägarna i Agria Djurförsäkrings undersökning* anger att de efter pandemin kommer att ta med sig hunden till jobbet.

– Det är väldigt glädjande både för hundägare, hundarna och kollegor att så många arbetsgivare välkomnar hundar efter pandemin! Hundar sprider trivsel, sänker stressnivåer och brukar trivas bra på arbetsplatser, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef för sällskapsdjur på Agria Djurförsäkring.

en studie från 2012 fann man att de medarbetare som tog med sig hunden till jobbet hade lägre nivåer av stresshormoner än de som inte gjorde detta. Anledningarna till att många arbetsplatser inte tillåter hundar är med hänsyn till allergiker och hundrädda personer. Men det finns inget generellt förbud mot att ha med hunden på jobbet. Med bra rutiner och utrymmen går det utmärkt att tillgodose allas behov.

Så löser hundägare passning av hunden efter pandemin enligt enkätundersökningen:

  • 25 procent tar hjälp av vänner och släktingar
  • 18 procent tar med hunden till jobbet
  • 15 procent planerar att anlita hunddagis eller dog walker
  • 14 procent åker hem under dagen och rastar hunden

Resterande av de svarande väljer bland annat att fortsätta jobba hemifrån, bygger hundrastgård, har gemensamt schema med vänner eller löser det på annat sätt.

Skapa trivsel för hunden på kontoret

  • Skapa en trygg och mysig plats för hunden på kontoret med en korg eller bädd och någon leksak. Många hundar gillar att ligga under husses eller mattes skrivbord eller avskilt i en hörna.
  • Om du jobbar i kontorslandskap, kan kompostgaller fungera som avgränsning för hunden.
  • Se till att ha en handduk till hands för att torka av tassarna efter en promenad.
  • Sätt upp regler för hunden – den får inte skälla eller störa dina arbetskamrater. Låt den heller inte hälsa på alla som går förbi. Samtidigt får inte dina kollegor sticka till din hund godsaker i tid och otid.
  • Känn in så att hunden trivs och mår bra av att vara med på jobbet. De flesta hundar finner sig till ro, men det finns hundar som blir stressade av att vara på en arbetsplats där många människor rör sig. 
  • Tänk på att hunden får många intryck på en arbetsplats som den inte får hemma. Många vittnar om att hunden är trött efter en dag på jobbet, särskilt innan den vant sig vid sin nya miljö.

Vad säger arbetsgivaren?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, enligt arbetsmiljölagen. Det innebär bland annat att medarbetare inte ska riskera att bli sjuka eller skada sig på arbetet. 

Vissa arbetsgivare har riktlinjer kring husdjur på arbetsplatsen, men som anställd behöver du komma överens med arbetsgivaren om du vill ha med hunden till jobbet. Om du får ett ja, se till att komma överens om till exempel vilka ytor hunden får vistas i och vad som händer om olyckan skulle vara framme och hunden förstör något på arbetsplatsen.

Kom ihåg att även om du får ett godkännande för att ta med hunden till jobbet just nu, kan arbetsgivaren göra en annan bedömning längre fram.

Allt fler arbetsgivare som välkomnar hundar, iordningställer särskilda utrymmen för hundarna. Dessa ska i så fall uppfylla kraven i Djurskyddslagen. Där står det bland annat att hundens förvaringsutrymmen ska vara utformade så att hunden kan bete sig på ett naturligt sätt och inte utsättas för onödig stress.

*Agria Djurförsäkrings enkätundersökning utförde med hjälp av Survey Monkey och över 500 hundägare har svarat på om hur de planerar hundens dagliga omsorg efter pandemin.

Källa: Agria