Färre hundar skadas i olyckor

Just nu pågår nationella Viltolycksrådets kampanj för att minska viltolyckor. Det sker en viltolycka var femtonde minut någonstans i Sverige, året runt.

Ödesdigra krockar mellan bil och hund är tyvärr också en vanlig döds- eller skadeorsak hos hundar. Enligt Agria Djurförsäkrings skadestatistik skadas eller dör mer än en hund varje dag.

– Över 500 hundar som är försäkrade hos oss beräknas skadas eller dödas i trafiken i år. Sedan 2012 verkar trenden vänt, och den här typen av olyckor minskar stadigt. Majoriteten av olyckorna sker under årets mörka månader, oktober till mars, säger Ib Ahlén, analytiker och jaktexpert hos Agria Djurförsäkring.

En stor del av olyckorna sker troligen i samband med jakt eller eftersök av skadat vilt. Hundarna kommer ut på vägarna och löper större risk att bli överkörda. Hundar som är lösa utefter trafikerade vägar eller har sprungit bort från sina ägare, är också i riskzonen.

Om Viltolyckskampanjen
23-29 september pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor, där Länsförsäkringar ingår som en av 16 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder, informera om viltolyckor samt att skapa en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt. För ytterligare information gå in på www.viltolycka.se.

Viltolycksrådet har tagit fram en app, ”Viltolycka” som varnar när du kör i olycksdrabbade områden.

Läs mer på Agria Djurförsäkrings pressajt.