Experten förklarar: Det här med dominans…

Experten förklarar: Det här med dominans...

Ett ord som ofta dyker upp i hundvärlden är ordet dominans. Men vad betyder det egentligen, när det används i sin rätta, etologiska betydelse? Härliga Hunds etolog och hundpsykolog Carro Alupo förklarar:

Dominanta beteenden är  beteenden hunden tar till för att vinna en resurs, till exempel ett köttben, en liggplats, uppmärksamhet, en leksak. Det är hotbeteenden som; morr, rest ragg, utfall, upprest hållning och/eller stel gång, intensiv blick och försök att närma sig sin ”motståndare” ovanifrån och ner. Syftet är skrämma bort och på så vis skapa avstånd mellan sig själv, resursen och sin ”motståndare”. Det handlar alltså om konkurrens mellan (oftast) två individer.

Inget personlighetsdrag

Ett dominant förhållningssätt är alltså inget personlighetsdrag! ”Min hund är dominant” är ett felaktigt utlåtande. Hundar som oprovocerat går runt och muckar oavsett om situationen han befinner sig i kräver det eller ej, behöver hjälp, ingen etikett i pannan. Orsakerna kan vara många; stress, smärta, omriktad vakt, trauma, negativa förväntningar och så vidare. En sak är säker, något är fel, en obalans råder. Dominans är heller inget fostringssätt eller vedertaget agerande för att upprätthålla social struktur i en flock, nej nej. Att ta till ett dominant beteende handlar bara om att försöka vinna en resurs i detta nu.

Men när en eller flera hundar ofta agerar på detta vis, mot människor eller familjens andra hundar,  är det inte bra för flocken.

Juckande ingen dominanshandling

Generellt kan man säga att en trygg hund är en säker hund. Han känner inget behov av att morra, göra utfall eller stirra bara för att. Men han kan självfallet vakta och försvara sitt, sig och sina vid behov, det är sunt. En hund som tränas och hanteras med ömsesidig respekt lär sig respektera. Medan osäkra och stressade hundar har svårt att agera rent. Stressen kan ta utlopp som kan tolkas som dominanshandlingar, så som juckande. Att jucka på andra hundar, eller människor för den delen är inget hundar gör för att dominera eller ”trycka ned”, eller visa att det är han som ”bestämmer i familjen”. Snarare är det ett utlopp för stress, en överslagshandling när hunden inte riktigt vet vad den ska göra och i vissa fall sexuellt.

Om vi själva använder oss av dominanta beteenden i relation till våra hundar exempelvis; alfa-rullningar, paragrafläsning, trycka ner i marken och så vidare skapar vi problem eftersom vi skapar rädslor. Att hota och konkurrera är även grogrund till aggression, den hund som inte uvar sig svarar upp. Och med all rätt. I modern tid har vi bättre metoder än de hårdhänta.

 

Text Carro Alupo, Foto Getty Images