Ersättning för genetisk skada på hund

Kvinnan kan nu få ersättning efter att ha anmält ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Hon hävdar att uppfödaren orsakat skadan genom felaktiga råd och brister i avelsarbetet. Skadan gör enligt kvinnan det omöjligt för djuret att bli diabeteshund, den ursprungliga tanken. Läs mer här.