Effektivare cancerbehandling

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tagit fram en ny metod för att snabbare kunna analysera om hunden har lymfom.

Många veterinärbesök beror på att hunden fått tumörer. Lymfom är en vanlig diagnos bland dem. Hos andra djur som katt och nöt kan virus vara orsaken bakom lymfom. Nu kan (SVA) göra en betydligt snabbare analys av denna sjukdom hos hunden genom att mäta förekomsten av ett enzym i blodet. Tidningen SVAvet nr 3/2014 berättar om hur detta går till.

Fler hundars liv kan förlängas

En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har kunnat visa att nivån av tymidinkinas 1 i blodet hos sällskapsdjur ger en god uppfattning om överlevnadschans vid lymfomsjukdom. Mest har detta studerats hos hundar. Resultaten kan användas av veterinärer och djurägare när man överväger cellgifter som behandling och kan leda till att fler hundars liv förlängs.

Läs mer på SVA:s sajt.