Djurförbud efter klippta hundöron

Den kvinna som kuperade öronen på sin hundvalp förbjuds att ha djur.

I januari skrevNorrteljetidning om att kvinnan dömts till villkorlig dom för djurplågeri efter att ha klippt eller skurit av öronen på valpen utan att den var bedövad.
Kvinnan har under flera år förekommit i länsstyrelsens rapporter. 2010 informerade länsstyrelsen kvinnan om att det är förbjudet att kupera öronen på hundar, efter att hennes dåvarande hund först hade synts med hela öron och sedan kuperade. 2009 omhändertogs en häst som kvinnan var fodervärd för.

Nu förbjuder länsstyrelsenkvinnan att ha djur av alla sorter. Beslutet gäller tills vidare. Det innebär att kvinnan inte får äga, sköta, vårda, rasta, utfodra, vattna, träna, arbeta med eller transportera djur. Hon får inte heller ha ett faktiskt inflytande över hanteringen av djur. Hon får däremot klappa djur och vistas där djur finns. norrteljetidning.se

function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_512646585474 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-32887943');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_512646585474 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_512646585474); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_592963215438 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-29849220');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_592963215438 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_592963215438);