Därför snurrar hunden runt innan den bajsar

För att komma till sin slutsats har forskarna studerat 70 lösspringande hundar under två år. De har framför allt fokuserat på de runt 7 000 gånger som hundarna kissat eller bajsat under den tiden.

Forskarna noterade hur hundarna orienterade sina kroppar och tog anteckningar om miljön, tiden på dagen och hur väl hundarna kände till området de befann sig i.

När de gick igenom materialet kunde forskarna se att hundarna oftast försökte ställa sig så att de hade nosen rakt åt norr eller rakt åt söder när de uträttade sina behov. Hundarna verkade helt enkelt ha en inre kompass, och snurrarna skulle vara ett sätt för dem att orientera sig efter den.

Men – detta hände bara när jordens magnetfält var helt lugna, och det är bara under 20 procent av den ljusa delen av dygnet, enligt forskarna.

Läs mer på expressen.se.