Covid-19 och hundar: Bör vi vara oroliga?

Covid-19 och hundar: Bör vi vara oroliga?

Pandemin och covid-19 har förstås gett upphov till oro och frågor kring smitta från djur till människa, och från människa till djur. Frågan är om svenska hund- och djurägare bör vara oroliga?

Statens veterinärmedicinska anstalt har gjort en film där Sveriges statsepizootolog Karl Ståhl svarar på frågor rörande covid-19 i detta sammanhang.

Många frågor

Bland de frågor som besvaras är: Har man sett sjuka hundar och katter i Sverige? Förändras viruset vid smitta från djur till människa? Bör svenska hund- och andra djurägare vara oroliga?

Det och många andra frågor får du svar på i filmen som hittar du här.