Borreliavaccin för hundar

Nu är det första vaccinet mot den fästingburna sjukdomen borrelia här. Trilyme lanserades förra sommaren och kan enligt tillverkaren, läkemedelsföretaget Merial Norden, ges till alla hundar – också de som tidigare blivit smittade och sjuka i borrelia. Vaccinet ges hos veterinär, först två gånger med tre veckors mellanrum och sedan en gång om året.