Bästa grannen har ingen störande hund

Den näst största orsaken till osämja mellan grannar är en störande hund. Eller för den delen något annat störande djur.

Villaägarnas enkät om grannar och vad som avgör huruvida man har en god eller en mindre god relation med dem gav entydiga svar.

Största orsaken till tjafs grannar emellan beror helt enkelt på att den sociala relationen inte funkar. Men den näst största orsaken är alltså en skällande hund, eller en hund som ständigt rymmer, busar, snor mat eller på annat vis beter sig illa.

På delad tredjeplats kom växtlighet som växer över på ens tomt, och sådan växtlighet som skuggar ens tomt.