Att adoptera en hund – att tänka på
Hos Hundar Utan Hem har man den senaste tiden framför allt märkt av en ökning av omplaceringar av unga hundar berättar Carina Olsson. Foto: privat.

Att adoptera en hund – att tänka på

Det finns olika sätt att skaffa hund på. Köpa valp, eller adoptera en hund som haft ett hem tidigare. Omplacerade hundar kan komma från hundägare som av olika skäl inte kan ta hand om hunden längre. Hundarna kan vara i olika åldrar, från valpar till tonårsslynglar, till äldre seniorer.

Omplaceringshundar kan komma från många olika förhållanden. Det kan vara äldre ägare som inte längre klarar av sin hund. Det kan vara så kallade ”hundsamlare”, som älskar sina djur men inte klarar av ansvaret att ta hand om dem, och har för många hundar.

– I Sverige och många andra länder har antalet hundar som söker nya hem ökat kraftigt nu när många går tillbaka till kontorsjobb, berättar Carina Olsson på Hundar Utan Hem. Vi får fler förfrågningar om omplaceringar. Vi ser också en kraftig ökning av valpar som inte blir sålda.

Hundar Utan Hem räddar hundar som Länsstyrelsen har omhändertagit och hjälper till med att omplacera hundar om en familj behöver hjälp att hitta ett nytt hem till sin hund. Föreningen räddar också hundar från Irland och Polen.

Även valpar som inte blir sålda ökar nu i antal, berättar Carina Olsson. Foto: privat.

Fler omplaceringar av unga hundar

Men hundar som söker nytt hem i Sverige kommer även från privatpersoner, det vill säga då ägaren själv lämnar in hunden på grund av till exempel tidsbrist, förändrad familjesituation, sjukdom eller dödsfall. Det kan också vara så att ägaren inte känner att de kan tillgodose hundens behov.

Den senaste tiden har man framför allt märkt av en ökning av omplaceringar av unga hundar berättar Carina Olsson på Hundar Utan Hem. Många av dem har bott hos hundägare som aldrig har haft hund förut och det är ofta hundar som inte är vana att vara ensamma. Fler av dessa hundar har tillbringat stor tid i hemmet, så stadsmiljö och hunddagis blir en stor stress.

– Det viktigaste jobbet vi gör är att ta reda på så mycket som möjligt om hundarna och så mycket som möjligt om familjerna. Sen ska vi göra den bästa matchningen vi kan, säger Carina Olsson. En av de viktigaste faktorerna är hur hundarna är vana att leva. Kommer de från landet så kan de inte placeras i stadsmiljö. Har de inte bott med barn så ska de inte placeras med barn. Vi utgår alltid ifrån hundens behov. Mår hunden bra med lagom motion och stimulans och en omgivning som den trivs i så kommer den att bli trygg snabbt. Då finns förutsättningarna för ett riktigt lyckligt hundliv för både hund och adoptör.

– Vi utgår alltid från hundens behov. Mår hunden bra med lagom motion och stimulans och en omgivning som den trivs i så kommer den att bli trygg snabbt, säger Carina Olsson. Foto: privat.

Kolla sjukdomshistoriken

Men det handlar också om att hunden är frisk och förblir frisk. Vad behöver man tänka igenom vid en omplacering vad det gäller försäkring? Anita Moliis Larsson, Chef Djurskador på Dina Försäkringar, råder alla som tar hand om en omplacering att teckna en bra försäkring och kolla tidigare sjukdomshistorik. Köper man hund från en omplaceringsorganisation som Hundstallet eller Hundar utan Hem så finns detta. Funderar man på en omplaceringshund utanför detta ska man tänka på följande:

– Att teckna minst en veterinärvårdsförsäkring från dag ett då du blir ägare till hunden är viktigt för din trygghet, råder Anita Moliis Larsson. Ta reda på så mycket du kan om din nya hund ifråga om vaccinationer, eventuella sjukdomar och skador, tandhälsa, kost och beteenden. Är hunden försäkrad i dag eller har den varit försäkrad och i så fall var. Be om fullmakt att få kolla tidigare försäkring om sådan finns. Begär en veterinärbesiktning i samband med överlåtelsen, i alla fall om hunden inte varit försäkrad sedan tidigare och då en längre tid.

– När ovanstående frågor inte är ställda upplever vi det vanligt med allergier, hudproblem och mag- och tarmproblem. Detta kan också vara anledningen till att djurägaren ”tröttnar” på sin hund eller inte har råd att ta hand om den. Även beteenderelaterade problem är vanligt, att tänka på är att sådant inte ersätts av försäkringen men kan ställa till med problem för djurägaren i många vardagliga situationer.

Anita Moliis Larsson, Chef Djurskador på Dina Försäkringar, råder alla som tar hand om en omplacering att teckna en bra försäkring och om möjligt kolla tidigare sjukdomshistorik.

Stort behov av trygghet och rutiner

När hunden har kommit till sin nya familj så är den ofta stressad. Den förstår inte varför den är där och hur länge den ska stanna. Det måste man som ny ägare förstå och anpassa sig efter. Carina Olsson på Hundar Utan Hem ger följande råd:

– Hunden har inte planerat att flytta till er och har ett stort behov av trygghet och rutiner. Det är viktigt att ta det lugnt och låta hunden lära känna er. Undvik besök. Undvik nya platser. Gå samma promenader, och var förlåtande om hunden gör fel. Den vet inte vad som förväntas av den och vad som är rätt och fel. Om hunden gör något som inte är önskvärt, visa vad rätt beteende är och beröm hunden när den gör rätt. Om hunden inte ska få vara i soffan – stoppa den innan den hoppar upp. Bråka inte på hunden när den redan är där. Att låta hunden göra fel och sedan bråka på den skapar oerhört stor stress hos vissa hundar. Allt de vill är att göra rätt och vara välkomna i sin nya familj.

8 råd från Dina Försäkringar vid en omplacering:

1. Om man inte har kontrollerat ovanstående kan det påverka ersättning för en sjukdom/skada.

2. Kontrollera vad som gäller specifika raser (hälsoprogram) finns det specialbestämmelser eller undantag för dem?

3. Begär alltid veterinärbesiktning!

4. Det är bra att ställa många frågor innan man träffar hunden, för när man väl träffat den och blivit ”förälskad” är det mycket svårare att vara kritisk.

5. Det är viktigt att inte bara tänka att man räddar en hund, utan att man också har tagit på sig ett stort ansvar under många år framåt.

6. Ett tips är att ta hunden på prov till exempel en månad, för att se om man fungerar ihop och verkligen se att den är frisk. En sjuk hund kan kosta mycket, både tid och pengar och det kan i värsta fall få tråkiga följder.

7. Se till att hunden är försäkrad från första dagen. Veterinärkostnader är oerhört dyrt och blir din hund sjuk eller behöver opereras så är det inte ovanligt att kostnaderna överstiger 60 000 kr.

8. Registrera hunden på Jordbruksverket. Det är lag att hunden ska vara registrerad men också en trygghet för dig om hunden springer bort.

Text: Elisabet Bromee. Foto: privat.