Är det bra med hund på jobbet?
På Doggy i Vårgårda kan man vara säker på att minst tre hundar är med på kontoret varje dag.

Är det bra med hund på jobbet?

Vad gör egentligen hunden på dagen? Hunddagis frodas i stadsmiljöer, ute på landet är det många hundar som vistas i hundgårdar. Hur påverkar en hund på jobbet?

Endast ett fåtal får följa med matte eller husse på jobbet, men kanske hela samhället skulle bli vänligare och trevligare om fler tog med hunden till jobbet.

Att hundar har positiva effekter på arbetsplatser, visar bland annat en amerikansk undersökning av 550 personer på ett företag. På arbetsplatsen befann sig dagligen 20 till 30 hundar.

Frågan var: Hur påverkar hund på jobbet de som är där?

Tre grupper deltog i studien: anställda som tog med sig hunden till jobbet, anställda som lämnade hunden hemma och anställda som saknade husdjur. Deras stressnivåer mättes vid under dagen med hjälp av salivprover. Resultatet visade att stressen minskade och trivseln ökade både hos hundägarna och arbetskamraterna som fick hundsällskap på jobbet.

Det syntes inga skillnader i stress mellan grupperna på morgonen. Men hos de anställda som hade med sig hunden till jobbet minskade stressen under arbetsdagen. Minskad stress och ökad trivsel syntes även hos arbetskamraterna utan hund. Samtidigt ökade stressen hos de hundägare som inte hade med sig sina hundar.

Vanligast lämna hunden hemma

I Göteborgsposten kan man läsa om en tidigare studie där Yezica Norling, forskningsassistent för etologi och djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet, och en forskarkollega på SLU, intervjuat drygt 200 hundägare och 90 arbetsgivare om praktiska frågor och attityder kring hunden och arbetsplatsen. Att lämna hunden ensam hemma var den vanligaste lösningen (73 procent). 16 procent av hundägarna tog med hunden till jobbet och 11 procent hade någon form av tillsyn under arbetsdagen.

– En klar majoritet ville ha med sig hunden till arbetsplatsen. Det visade sig samtidigt att de allra flesta arbetsgivare saknar en policy för detta. De hade helt enkelt inte tagit ställning. Att få ha med sig hunden på jobbet är en enorm arbetsförmån, och jag är lite förvånad att man som arbetsgivare inte ser den här möjligheten, säger Yezica Norling till Göteborgsposten.