Använd din hunds namn på rätt sätt!
Hundens namn ska användas med en positiv röst och i ett sammanhang där den belönas. Foto: Pixabay

Använd din hunds namn på rätt sätt!

Bosse, Doris och Molly är de tre mest populära hundnamnen 2020, visar statistik från Sveland Djurförsäkringar. Namn väljs ofta för att de är gulliga, roliga eller för att de passar hundens personlighet, men vilket namn hunden får är inte det viktigaste utan snarare hur det används.

Coronapandemin har gjort att fler än vanligt har bestämt sig för att skaffa hund och över hela landet är det många nya valpar som har och ska namnges.

Bosse och Doris

Enligt statistik från Sveland faller valet oftast på Bosse, Doris och Molly som är de tre mest populära hundnamnen 2020, tätt följda av namnen Luna och Bella.

– Vi människor väljer ofta ett namn som vi tycker speglar hundens personlighet och som även är gulligt eller roligt. Har man flera stycken i familjen kan det också vara en fördel att se till så att hundarna har namn som skiljer sig åt från varandra, säger Linnéa Stålhandske, skadechef Affärsområde Sällskapsdjur på Sveland Djurförsäkringar som själv har tre hundar hemma.

– Det är också vanligt att man väljer namn med två stavelser eftersom de är praktiska och lätta att använda, fortsätter hon.

Med positiv röst

Hur man som hundägare använder sig av namnet är viktigare än själva namnet i sig. Hundens namn ska användas med en positiv röst och i ett sammanhang där hunden belönas. Belöning behöver inte innebära godis. För många hundar är beröm, ett leende, eller en klapp också mycket belönande. När hunden hör sitt namn ska den associera det till något härligt eller positivt.

Undvik hundens namn i skarpa lägen

Det är därför viktigt att komma ihåg, om det är går att undvika, att inte använda hundens namn i skarpa lägen då ett tydligt ”Nej” kan behövas. Hundar förstår inte att deras namn är ett namn på dem själva. Istället tror de att det är ett ord vi säger till dem när vi vill dem något.

– Om namnet används olämpligt och som delar av tillrättavisningar så kommer hunden till slut inte ge en positiv respons till sin ägare när denne sedan använder namnet för att få kontakt, säger Linnéa Stålhandske.

Populäraste hundnamnen 2020

1. Bosse

2. Doris

3. Molly

4. Luna

5. Bella

6. Charlie

7. Sigge

8. Stella

9. Harry

10. Sally

11. Milo

12. Ludde

13. Alice

14. Leo

15. Nala

16. Enzo

17. Selma

18. Freja

19. Elsa

20. Morris