Antalet hundar som förs över gränsen är mycket större än man tidigare har trott
Foto: Getty Images

Antalet hundar som förs över gränsen är mycket större än man tidigare har trott

Länsstyrelsen Skåne har under 2021 genomfört ett projekt för att kontrollera djurtransporter. Bland annat gjordes kontroller vid gränsstationer. Där kontrollerades 105 transporter med hundar och 13 av dem – tolv procent – avvisades direkt vid gränsen på grund av allvarliga brister.

– Projektet visar att antalet hundar som förs över gränsen är mycket större än vad Länsstyrelsen och andra myndigheter tidigare har trott. Antalet hundtransporter till Sverige kan vara så många som 10.000-15.000 om året. Det är allvarligt, och ännu värre är att många av dem har brister, säger Henriette Bonde Nordström, chef för djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen gjorde kontroller av fordon som transporterade hundar vid tio tillfällen under sex-åtta timmar, vid olika tidpunkter på dygnet, vid gränsstationer på Öresundsbron, i Helsingborg, Ystad och Trelleborg. I genomsnitt kontrollerade Länsstyrelsen 10 transporter per tillfälle, vilket leder till ett antagande om 30-40 hundtransporter per dygn. Vilket på ett år blir minst 10 000 transporter av hundar.

–Tyvärr är en del olovliga hundtransporter och ibland organiserad hundsmuggling. Det ökar risken att få in rabies och andra sjukdomar till Sverige. Här behöver medvetenheten bland hundköpare öka. Hundsmuggling kan stoppas om alla som köper hund ställer krav på säljarna. Ställ frågor! Kom ihåg – känns något skumt är det sannolikt så, säger djurskyddsinspektör Sonia Ögren Kull, en av dem som arbetat med rapporten.

De vanligast bristerna var:

  • icke kompletta pass
  • icke godkänt fordon
  • avsaknad av hälsointyg
  • djur som transporterades i för små burar eller saknade förankring i fordonet (antingen lösa eller ej i förankrad bur)

Källa: Länsstyrelsen Skåne