Ändrade regler

Den 29 december införs ändringar i reglerna för resor med hund, katt och iller.

Den EU-lagstiftning som styr kraven för att resa med sällskapsdjur ändras den 29 december 2014. Grundkraven är oförändrade, men vissa detaljer ändras. Utförligare information läggs ut på Jordbruksverkets webbplats i december. Men redan nu kan du nu läsa om ändringarna och vad som kvarstår på www.jordbruksverket.se.