Allt dyrare att försäkra hunden

Priset på försäkringar som ersätter vårdkostnader för husdjur har de två senaste åren stigit i snitt med mer än tio procent per år.

FNB gjorde en enkät till försäkringsbolagen om hur mycket avgifterna stigit och om villkoren blivit tajtare. På enkäten svarade If, Fennia, Pohjola, Pohjantähti, Turva och Lokal-Tapiola. De fyra förstnämnda har höjt priserna för nya vårdkostnadsförsäkringar med 7–15 procent om året. Turva höjde priset i fjol med 10 procent, i år höjde man inte.

Försäkringsbolagen motiverar prisstegringen med att ersättningarna för veterinärkostnader har stigit. Läs mer på hbl.fi.