Ålder och kön påverkar beteendet hos hunden

Nu är den första sammanställningen av enkätsvaren i studien om hundars vardagsbeteende klar. Den visar att det finns skillnader mellan olika raser och till exempel att hanhundar är mer aggressiva mot andra hundar jämfört med tikar.

Studien som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att kön och framförallt ålder har en betydande effekt på hundars beteende i vardagslivet. Yngre hundar är mindre aggressiva mot okända hundar och människor, och mer intresserade av att ta kontakt. Läs mer på skk.se.