6 korta om hundens hörsel
Foto Getty Images

6 korta om hundens hörsel

Hundens luktsinne är makalöst bra. Det vet alla. Men det talas sällan om att hundens hörsel. En hund kan höra ett litet ljud mitt i dånet av ett jättestort.

Alla hundägare har varit med om det. Långt innan det mänskliga örat uppfattar att något är på gång, visar hunden med tydliga signaler att den hör något, att den registrerar ett ljud. Dessutom visar hunden direkt om ljudet är välbekant eller inte.

6 korta om hundens hörsel

  • Hunden uppfattar ljud på fyra gånger längre avstånd än människan.
  • Människans förmåga att höra ljusa ljud – höga frekvenser – stannar vid 20 000 svängningar per sekund. Hunden klarar 60 000.
  • Låga frekvenser, alltså riktigt dova ljud, hör människor och hundar nästan lika bra.
  • En hund kan snabbt bestämma varifrån ett ljud kommer med hjälp av sina rörliga öron. Den förmågan har konstaterats hos 16 dagar gamla valpar.
  • Hunden klarar att sortera upp till 60 olika ljudkällor samtidigt. Det är ungefär fyra gånger fler än människan kan hantera.
  • Men 60 olika ljud samtidigt kan bli rörigt och mentalt slitsamt. Därför har hunden utvecklat en förmåga att ”stänga av” vissa ljud för att kunna koncentrera sig på andra, de som är intressanta för tillfället. Det innebär i praktiken att ett ljud som i hundägarens öron dränker allt annat kan sorteras (eller filtreras) bort av hunden, för att den istället vill höra det där andra och betydligt otydligare men definitivt mer intressanta ljudet.

Mer om hundens hörsel

I det senaste numret av Härliga Hund, nummer 4/2019 finns en hel artikel om hundens fantastiska hörsel av Peter Ekström. Läs den och lär dig ännu mer om din bästa vän.

Vill du prenumerera på Härliga Hund?

Klicka här