Sponsrat innehåll

Foder till hundar med allergi
Har din hund kraftig klåda eller skakar den konstant på huvudet? Foto: Getty Images.

Foder till hundar med allergi

Har din hund kraftig klåda eller skakar den konstant på huvudet? Har den orolig mage? Det kan bero på en allergi eller överkänslighet och det bör undersökas av veterinär.

Det finns olika orsaker till överkänsligheter och allergier.

  • Överkänslighet och allergier mot födoämnen – En reaktion på ett eller flera födoämnen.
  • Allergi mot något i miljön – En allergisk reaktion mot allergen i omgivningen så som kvalster, pollen, damm och mögel.
  • Loppor – En överdriven reaktion på loppbett.
  • Bakteriella infektioner

Hjälp din veterinär att hjälpa ditt djur

För att veterinären ska kunna ta reda på om det är en allergi och vad som orsakar problemen krävs en grundlig fysisk undersökning som också inkluderar en fullständig klinisk historik. Man måste även behandla eller utesluta alla andra orsaker till problemen, såsom parasiter och infektioner innan en eventuell allergi kan diagnostiseras. Om man misstänker att djuret även har en födoämnesallergi bör även detta undersökas genom en eliminationsdiet med en provokation för att ta reda på vilket/vilka födoämnen som djuret är allergisk emot.

Om man inte hittar någon orsak till problemen längs vägen och allt annat är uteslutet så sätter man vanligen diagnosen atopisk drematit, eller atopi, det vill säga omgivnings- eller miljöbetingad allergi. För att ta reda på vilket eller vilka allergen djuret reagerar på måste man göra ett IgE-serumtest eller ett intradermalt hudtest, även kallat pricktest. Serumtestet identifierar antikroppar i serum, medan pricktestet visar en reaktion på allergenet i huden.

Efter detta kan veterinären hjälpa till att föreslå det bästa behandlingsalternativet för just ditt djur. Det kan inbegripa att välja ett hypoallergent foder, medicinsk behandling och vårdprodukter som lugnande schampo eller balsam. Veterinärkliniken besvarar gärna dina frågor. Klicka på foldrarna nedan för mer information och klåddagboken är ett bra hjälpmedel vid hudutredning och elimination

Hur kan foder hjälpa?

Hypoallergena foder innehåller lågallergena ingredienser, ofta hydrolyserat protein, med låg sannolikt att utlösa en reaktion vid födoämnesallergi.
Speciella hudfoder innehåller ingredienser såsom omega-3-fettsyror från fisk och vissa hudstöttande vitaminer och mineraler som kan hjälpa till att förbättra hudkvaliteten, så att skyddet mot yttre allergener ökar.
Höga nivåer av omega-3-fettsyror från fisk och omega-6-fettsyror från bland annat gurkörtsolja kan hjälpa till att minska inflammationen i huden som är det som orsakar klådan.

Hjälp vid födoämnesallergi och -överkänslighet

Vid födoämnesintolerans bör du leta efter ett foder med ett begränsat antal ingredienser samt ovanliga proteinkällor som hunden inte ätit tidigare eller hydrolyserade proteiner. Det minskar risken att en ingrediens i fodret ska orsakar problem. Vid hydrolysering sönderdelas proteinerna i så små bitar (peptider) att det är osannolikt att de ska kunna trigga igång en allergisk reaktion och en hund kan inte vara allergisk mot ett protein den inte ätit tidigare, så därför fungerar dessa två strategier normalt vid en födoämnesallergi.

Hjälp vid miljöbetingade allergier och överkänsligheter

Hundens hud är det första skyddslagret i dess försvar mot allergiframkallande ämnen i miljön. En frisk hud är därför viktigt för att minska risken för allergiska reaktioner. Ett foder som stöttar hudens barriärskydd är därför viktigt vid miljöbetingade allergier. Näringsämnen som omega-3-fettsyorna EPA och DHA från fiskolja, omega-6-fettsyran GLA från t ex gurkörtsolja samt hudstödjande vitaminer och mineraler (som zink, vitamin A och B-komplex) kan hjälpa till att stödja en frisk och sund hud och därmed minska besvären från allergener.

Lindra symtomen

Omega-3-fettsyror från fiskolja kan hjälpa hunden att hantera symtom som klåda och kan även främja en frisk tarmslemhinna genom att dessa stödjer kroppens antiinflammatoriska processer. Detta kan vara till stor hjälp både vid födoämnesallergier och -intolreanser, samt vid miljöbetingade allergier.

REKOMMENDERAS FÖR HUNDAR MED ALLERGI

Torrfoder för vuxna hundar som lider av foderkänslighet
Smaklig våtfoderpaté för vuxna hundar som lider av födoämnesöverkänslighet/-allergi.
Torrfoder med hydrolyserat protein för hundar som lider av födoämnesreaktioner/-allergi.
Foder med hydrolyserat protein och omega-3-fettsyror från fiskolja samt omega-6-fettsyrorr från gurkörtsolja för hundar med kombinerade allergier.
Foder med hydrolyserat protein och speciella fettsyror för hundar med kombinerade allergier.
Våtfoderpaté med hydrolyserat protein för hundar med kombinerade allergier.