Veterinären: Är det vanligt med loppor och löss?

Veterinären: Är det vanligt med loppor och löss?

Hur vanligt är det med loppor egentligen? Veterinär, Caroline Caldemar svarar.

Läsarens fråga:

Hej! Vi undrar helt enkelt hur vanligt det är nuförtiden att hundar har löss eller loppor? Hur märker man det, och vad gör man i så fall? Jag har aldrig hört talas om någon hund som haft loppor i Sverige …
Undrar Bellas matte och husse

Veterinärens svar:

Hej! Den typ av loppor som hundägare oftast stöter på är fågelloppor, igelkottsloppor och råttloppor. Dessa trivs bäst på sina egna värddjur men kan även ge bett på andra djur och människor. Men dessa loppor kräver sällan någon behandling av hunden då de inte lever och förökar sig på hundar.

Hundens egna loppa är ganska ovanlig, men i södra Sverige är kattloppor vanligt. Kattloppan angriper gärna även hundar och då kan hunden behöva behandlas med antiparasitära medel. Loppan är två till fem millimeter, brun och glänsande och mycket rörlig. För varje loppa som finns på värddjuret kan det finnas hundratals ägg, larver och puppor i omgivningen. Loppans saliv innehåller flera allergener och hundar kan utveckla allergiska reaktioner mot loppans bett vilket kan orsaka kraftig klåda. Klådan är oftast värst utefter rygg och svansfäste. Mjäll och håravfall är också vanligt.

För att ta reda på den bästa behandlingsstrategin är det viktigt att ta reda på vilken typ av loppa det rör sig om. Detta görs med hjälp av att man studerar loppan under mikroskop. Eftersom de flesta stadier av loppan finns i omgivningen är sanering av miljön allra viktigast. Har man återkommande problem med loppor kan det vara en god idé att ta hjälp av en saneringsfirma.

Löss är vanligast på vinterhalvåret, delvis på grund av att många hundar behandlas med läkemedel mot fästingar på sommarhalvåret som då många gånger även verkar mot eventuella löss. Lössen är cirka en till två och en halv millimeter långa, brungula med ägg som klistrar sig fast i pälsen. De rör sig långsamt och trivs bäst i ansiktet eller på halsen där hunden inte kommer åt dem. Lössen lever hela livet på samma värddjur och är artspecifika, vilket innebär att varje djurart har en egen lusart. En hundlus sprider sig därmed varken till katt eller människa eller vice versa. En del hundar och katter visar inga symtom alls, medan andra kan få svår klåda och kala fläckar. De kan även få sår och infektioner i huden av att de kliar sig mycket och våldsamt.

Löss smittar från hund till hund via direktkontakt, därför bör alla hundar som haft kontakt med en hund med löss behandlas samtidigt. Sovplatser, borstar, filtar med mer bör också rengöras. Det finns både receptfria och receptbelagda läkemedel för behandling av löss.

Caroline Caldemar, veterinär, FirstVet

 

Aktuellt