Vanligt med sjukskrivning för vård av sjukt husdjur

Vanligt med sjukskrivning för vård av sjukt husdjur
6 av 10 svenska husdjursägare har vid ett eller flera tillfällen sjukskrivit sig från arbetet för att vara hemma och vårda ett sjukt husdjur. Det visar den nya undersökningen HusdjursPanelen.

I undersökningen framgår även att hela 7 av 10 husdjursägare vill kunna få vara hemma med sjukt djur med ersättning från Försäkringskassan. Det motsvarar 1,75 miljoner hushåll totalt. I Sverige finns det cirka 2,5 miljon hushåll som äger en eller flera husdjur och vart fjärde hushåll äger en hund eller katt. Närmare var femte husdjursägare, 19 procent, uppger att de kan tänka sig att vara hemma för vård av sjukt husdjur under samma premisser som vid vård av barn. 11 procent av de tillfrågade vill inte ha denna möjlighet.

– Att svenskar känner stor passion för sina husdjur visste vi sedan tidigare men att så många sjukskriver sig för vård av sjukt husdjur är överraskande. Det som sticker ut i undersökningen är att så många vill ha möjligheten att stanna hemma för vård av djur med samma förmåner som för vård av barn. Jag är osäker på om det är ett förslag som bör eller ens kan genomföras men resultatet visar tydligt vad svenska husdjursägare önskar, säger Karl Prytz, VD för djurbutiken Animail som står bakom undersökningen.

Om husdjuret drabbas av akut sjukdom och behöver vård så får man i dagsläget inte ta ledigt från arbetet för detta utan måste använda sina semesterdagar eller på något annat sätt lösa situationen. Hälften av alla djurägare har vid ett eller flera tillfällen tagit hjälp av närstående för att kunna vårda husdjuret vid akut sjukdom.

Mer information om undersökningens resultat samt grafik hittar du på HusdjursPanelen, www.husdjurspanelen.se

Aktuellt