Svenska veterinärer är försiktiga med antibiotika

Svenska veterinärer är försiktiga med antibiotika

Svenska läkare är försiktiga med att skriva ut antibiotika till oss tvåbenta, det är ingen nyhet. Men svenska veterinärer är även varsamma med att skriva ut antibiotika i jämförelse med veterinärer i andra europeiska länder.

I en europeisk studie som genomfördes i oktober 2016 undersökte man antibiotikautskrivningen för hundar. Närmare 2 000 hundar deltog i studien. Den visade att svenska veterinärer endast bedömde att deras patienter behövde antibiotika i tio procent av fallen.

I andra europeiska länder behandlades upp till 25 procent av djuren med antibiotika. På ett fåtal av sjukhusen i studien behandlades till och med så många som 40 procent av våra fyrbenta vänner med antibiotika. I studien deltog djursjukhus i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Österrike.

Resistenta bakterier

Vilka är de vanligaste orsakerna till att sätta in antibiotika? Det är förebyggande under operation följt av behandling av olika typer av sårinfektioner. Men även magproblem och hudinfektioner behandlar många med antibiotika.

– Den snabba spridningen av resistenta bakterier är oroväckande. Därför är det är viktigt att vi inom djursjukvården bara använder antibiotika när det verkligen behövs och med rätt dosering. Som europeisk aktör försöker vi dra lärdomar mellan djursjukhusen i våra olika länder, säger Ulrika Grönlund som arbetar som kvalitetschef inom AniCura.

Aktuellt