Svensk hund bar på coronavirus

Svensk hund bar på coronavirus

I mitten av juli kunde Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddela att SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, konstaterats hos en svensk hund.

Hunden ifråga undersöktes och behandlades på djursjukhus för luftvägssymptom. I samband med det analyserades prov från hunden som en del av av smittspårning. Detta då både personer som hade haft hand om hunden och personal på djursjukhuset som vårdat hunden hade insjuknat i covid-19. Hundens symptom som var kortvariga bedömdes dock inte vara orsakade av sars-cov-2. En lindrig virusinfektion kunde ändå inte uteslutas.

Endast måttligt mottagliga

SARS-CoV-2 har tidigare hittats hos hundar utomlands. Nu har alltså för första gången en svensk hund testats positivt.

– Trots positivt provsvar går det dock inte att säga huruvida hunden spelat en roll som smittspridare från djurhållare till personalen i fråga. Hundar anses endast måttligt mottagliga för sars-cov-2-infektion och det finns inga rapporter där smittspridning från hund till andra djur eller människor dokumenterats. Den största risken för smittspridning finns fortfarande i första hand mellan människor, säger statsepizootolog Karl Ståhl, SVA, i ett pressmeddelande.

Följ allmänna rekommendationer

Från SVAs sida uppmanar man dock att följa de allmänna rekommendationerna. För att förebygga smittspridning mellan människa och djur; följa normala hygienrutiner vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar. Handtvätt med tvål och vatten före och efter kontakt rekommenderas och är särskilt viktigt om man själv är sjuk.

Aktuellt