Smittsam tumörsjukdom som drabbar hundar

Smittsam tumörsjukdom som drabbar hundar

Tumörsjukdomen transmissible venereal tumour (TVT) smittar från hund till hund via direktkontakt. Nu visar en ny studie att smittan är vanligare bland hanhundar än tikar. I samband med en allt större import av hundar ökar fallen i Sverige.

Tumörsjukdomen transmissible venereal tumour (överförbar venerisk tumör) smittar från hund till hund via direktkontakt. I samband med att det blir allt vanligare att importera hundar från utomnordiska länder så ökar antalet fall under de senare åren. 

16 fall sen 2013

Mörkertalet är okänt, men antalet rapporterade fall var från år 2013 till och med januari 2022 16 stycken. Innan dess, det vill säga till och med år 2012 hade endast totalt tre fall rapporterats. Det skriver SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i en rapport som kom tidigare i år.

Smittan kommer med hundar med ursprung från länder utanför Norden. Det första fallet kom till Sverige 2008 med en rumänsk gatuhund. Sjukdomen är anmälningspliktig. Fram till och med år 2012 hade totalt tre fall av TVT hos hund rapporterats i Sverige. Från 2013 till och med januari 2022 har 16 fall rapporterats.

Vanligare hos hanhund

Nu visar en ny studie att smittan är vanligare bland hanhundar än tikar. Att sniffa eller slicka andra hundars könsorgan – den vanliga platsen för TVT – kan sprida denna ovanliga cancer till näsan och munnen.Studien har visat att hanhundar löper fyra till fem gånger större risk än tikar att bli infekterade. Forskare tror att det beror på beteendeskillnader mellan könen. Hanhundar ägnar mer tid på att nosa och slicka honhundars könsorgan än vice versa.

TVT är en ovanlig cancer – men den är smittsam och kan spridas mellan hundar när de kommer i kontakt. TVT påverkar vanligtvis hundars könsorgan och överförs vanligtvis under parning. Men ibland kan cancern påverka andra områden som näsa, mun och hud.

Tumörer i näsa och mun

”Vi fann att en mycket betydande andel av tumörerna i näsan eller munnen av TVT var hos hanhundar”, säger Dr Andrea Strakova vid University of Cambridges avdelning för veterinärmedicin, huvudförfattare till studien.

Vill du veta mer:

Andrea Strakova, Adrian Baez‐Ortega, Jinhong Wang, Elizabeth P. Murchison. Sex disparity in oronasal presentations of canine transmissible venereal tumourVeterinary Record, 2022; https://bvajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vetr.1794

Aktuellt