Så tänker hunden om sina leksaker

Så tänker hunden om sina leksaker

Vad är det som avgör att en hund hittar det du ber den hämta? Har ni där hemma namn på hundens leksaker – och kan du be din vovve hämta ett namngivet föremål? Då har du ett hundgeni hemma

Ett projekt som kallats Genius Dog Challenge har sökt förstå den unika talang som begåvade ordkunniga hundar har.  Studien undersökte hur hundar tänker om sin leksaker, för att på så vis ge oss en glimt i hur hundens sinne funkar.  För hur går det egentligen till när du ber din hund hämta något, kanske sin favoritleksak. Säger du: Hämta ”nallen”? Och går din hund och hämtar den leksak ni brukar kalla ”nallen”? 

Använder syn och lukt

Forskningen har kommit fram till att när en hund tänker på ett föremål föreställer de sig föremålets olika sensoriska egenskaper. Hunden tänker alltså på hur föremålet ser ut och luktar. 

”Om vi ​​kan förstå vilka sinnen hundar använder när de letar efter en leksak, kan detta avslöja hur de tänker kring det”, förklarar Shany Dror, en av de ledande forskarna i studien vid Eötvös Loránd University University, Budapest.

Enkelt förklarat, när hunden använder syn och lukt för att leta efter sin leksak, så tyder det på att den vet hur leksaken ser ut och hur den luktar.

Söka efter leksak

Men hur skulle man bevisa detta? Man lät tre hundar som var kunniga på ord, det vill säga vad som forskarna kallar gifted word learner samt tio ”familjehundar” (som inte kunde namnet på sin leksak) söka efter en utvald leksak. Just denna leksak hade de tränats att koppla samman med belöning. Forskarna observerade hur hundarna sökte efter den utvalda leksaken, som alltid var placerad i en grupp med fyra andra leksaker. Detta gjordes både i ett ljust och ett mörkt rum. Alla hundar valde framgångsrikt den leksak som var kopplad till belöning, både i ljuset och i mörkret. Det tog dock längre tid för dem att hitta leksakerna i mörkret.

Namngiven leksak

Men hur skulle det gå om man bad hundarna hämta en leksak som man kallade vid namn, till exempel ”Nallen”. Till detta försök valde man att endast arbeta med de hundar som kallas ”gifted word learner-hundar”. I tidigare studier har forskarna upptäckt att endast ett fåtal unikt begåvade hundar kan lära sig namnen på föremål. Dessa hundar hade en leksak som var namngiven av hundägaren som man använde under själva försöken.

”Att avslöja de sinnen som hundarna använde för att söka efter de namngivna leksakerna gav oss möjligheten att sluta oss till vad dessa hundar föreställer sig när de hör till exempel Nallen”, förklarar Dr Claudia Fugazza, medförfattare till studien.

Dessa hundar visade sig vara framgångsrika i att välja ut de leksaker som deras ägare namngav, både i ljus och mörker. Detta visar att när de hör namnet på en leksak, kommer de ihåg leksakens olika sensoriska egenskaper och de kan använda detta för att identifiera leksaken, även i mörker.

Hur tänker hunden om leksaken

Detta innebär, menar forskarna, att hundar när de tänker på ett föremål föreställer sig föremålets olika sensoriska egenskaper. Till exempel hur det ser ut eller hur det luktar. Gruppen av forskare antog att de sinnen som hundar använder för att identifiera föremål, såsom deras leksaker, återspeglar hur föremålen representeras i deras sinnen.

”När hundar använder lukt eller syn när de letar efter en leksak, indikerar detta att de vet hur leksaken luktar eller ser ut.”

Aktuellt