Överlista fästingen

Fästingar trivs i högt fuktigt gräs, så undvik detta om du vill undvika fästingar.

Överlista fästingen

Fästingen är både äcklig och kan sprida farliga sjukdomar till människor och djur. Så här gör du för att undvika dem.

Av Susann Gson Engqvist, Foto Getty Images

Nu smyger våren in över landet och med den vaknar fästingarna. Varje hundägares fiende. Det finns en hel del preparat som ska hindra fästingen från att suga sig fast. Allt från pulver att strö på maten till droppar på huden eller invärtes medicin. Men det är inte alltid effekten är optimal. Många vill heller inte använda gifter på sin hund.

Men en fästingöverförd sjukdom kan också göra din hund ordentligt sjuk, så för många känns det som att välja mellan pest och kolera. Och ett avskräckande gift på hunden kan göra att fästingen väljer den tvåbente istället. Och det vill vi ju förstås inte heller.

Känn din fiende

Det är alltid bra att känna sin fiende, dess vanor, hur den fungerar och var den trivs eller inte. Därför har vi intervjuat en av våra främsta forskare inom medicinsk entomologi, läran om hur insekter och leddjur sprider bland annat virus och bakterier, professor Thomas Jaenzon på Uppsala universitet. Han har studerat fästingar i 30 år.

– Tyvärr är fästingar aktiva dygnet runt, berättar Thomas Jaenson.

– Aktiviteten ökar med temperaturen, upp till cirka 25 grader, om luftfuktigheten är hög hela dygnet. Fästingar föredrar fuktig miljö så faktum är att de är som mest aktiva under natten, eftersom luftfuktigheten oftast är som högst då. I alla fall om det är tillräckligt varmt på marken, runt tio grader.

Bra med torr sommar

Om vi vill att antalet fästingar ska minska får vi alltså hoppas på en riktigt torr, het sommar. Då håller den sig också längst nere mot marken, generellt är det där den oftast finns, inte högt uppe på grässtrån som många tror. Nere på marken är det fuktigast, för torkar fästingen ut så dör den.

– Fästingen är mycket känslig för uttorkning. Den trivs bättre i skuggiga, fuktiga miljöer än på öppna platser utan skugga. Fästingen tål väta mycket bra och kan faktiskt överleva flera dygn ”simmande” i vatten.

Gillar fuktiga miljöer

Det är alltså mindre risk att stöta på fästingar på ett soligt öppet fält med kortklippt gräs, än i en fuktig blåbässkog. Och eftersom den finns både i skogen, stadens grönytor och villaområden gör du klokt i att se till att hålla gräset kort på tomten.

– Rådjur är en stor spridare av fästingar. Tyvärr florerar det falsk information om att risken för att smittas av sjukdom är mindre om fästingen suttit på ett rådjur tidigare. Det stämmer inte. Rådjur har ofta stora mängder fästinghonor som kan producera enorma mängder avkomma. De unga fästingarna brukar suga blod från smågnagare som infekterar fästingarna. Dessa kan senare överföra infektionerna till människor. Hjortdjuren i städernas parkområden kan därför anses vara av stor (indirekt) betydelse som sjukdomsöverförare. De hör enligt min åsikt inte hemma där.

Lever i tre år i genomsnitt

Risken att smittasav någon sjukdom är större ju äldre fästingen är eftersom den då suttit på flera värddjur. Den suger blod en gång i varje stadie. Ju längre en fästing får sitta och suga blod påverkar också risken för att den överför smitta. För en larv, som är cirka 0,8 mm lång och det första stadiet i fästingens liv tar det ungefär 2-3 dygn innan den ätit sig mätt och där är risken för smittspriding mycket liten. Nästa stadie nymfen, cirka 1,5 mm, behöver cirka 3-5 dygn för att äta sig mätt och en vuxen, som är cirka 2,3 – 3,5 mm, cirka 2-3 veckor. Det är bara honor som suger blod och en riktigt blodfylld hona kan bli över en centimeter lång. I genomsnitt lever en svensk fästing tre år – ett år i varje stadie. Men det kan variera från 1-6 år beroende på tillgång till värddjur att suga blod ifrån.

Vaccin mot borrelia

Vaccin mot borrelia finns sedan en tid tillbaka för hund. Men om det är idé att vaccinera hunden är tveksamt. Många hundar blir infekterade med borrelia via fästingar, vilket kan konstateras med blodprov. Men väldigt få blir sjuka av det. De enstaka hundar som blir sjuka tillfrisknar i regel på ett par dagar, ofta utan behandling även om det kan krävas ibland.

Kroniska, återkommande besvär som hälta och feber, eller dödsfall, ses enligt Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt inte hos hundar. Och även om hunden är vaccinerad mot borrelia skyddar det inte mot anaplasma, som är en betydligt farligare sjukdom för hunden eller babesios som sprids via den brokiga hudfästingen som man hittat enstaka exemplar av i södra Sverige.

Plocka bort fästingen

Det bästa sättet att skydda sig och hunden är att alltid titta och kamma igenom hunden noga efter promenad i skog och mark. Många gånger kryper fästingen ett tag innan den sätter sig, företrädelsevis i ljumskar, bakom öron och hudveck. Plocka bort fästingar som satt sig så snabbt som möjligt, kläm inte på den och dra rakt ut, helst med fästingborttagare. Att använda någon typ av fästigmedel rekommenderar de flesta veterinärer.

Ta inte med fästingen in

Har du varit skogen, klä av dig utanför huset och tvätta sedan kläderna i 60 grader med tvättmedel. vill du inte tvätta kläderna är det effektivt att köra dem i torktumlare, på hög värme, då dör fästingarna.

Vill du leva fästingfritt? Flytta norrut!

Stora delar av Norrland är fritt från fästingar, speciellt i barrskogsområdena, där finns få värddjur att suga blod av. Annars finns de över hela Sverige även om förekomsten av fästingar som bär på TBE-smitta (hjärnhinneinflammation som främst drabbar människor) är störst i Stockholmstrakten, Södermanland, längs Upplandskusten samt runt Mälaren. Men förra året 2017, som var ett rekordår när det gäller TBE-fall (319 rapporterade), hade hälften av personerna smittats utanför dessa områden. Vistas du ofta i skog och mark är det en god idé att vaccinera dig. Det ger bra skydd. För hund finns inget vaccin mot TBE, men även om den blivit smittad är det mycket ovanligt att hunden blir allvarligt sjuk i TBE.

 Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Är din hund för tjock?

Våra experter

Hur farligt är algblomning?

Tävla och vinn

Och 2018 års favoritomslag är…