Ny metod bättre på att identifiera hundar med risk för cancer

Ny metod bättre på att identifiera hundar med risk för cancer

I en ny studie har en ny metod visat sig vara bättre att detektera hundar med cancersjukdomar än standardmetoden. Enligt studien, som är ett samarbete mellan Alertix och forskare och veterinärer vid SLU, Uppsala, så kan sammantaget omkring 3 av 4 hundar med cancersjukdom eller misstänkt cancersjukdom upptäckas med den nya metoden.

Effektiv även på solida tumörer

Det nya resultatet visar att metoden inte bara är effektiv på hundar med lymfom. Även hundar med misstänkta så kallade solida tumörer som mammartumörer, histiocytisk sarkom, hemangiosarkom, mastocytom, skvamösa cellcarcinom, njurcancer, melanom och fibrosarkom kan framgångsrikt detekteras. Den metod som används är den nyutvecklade Alertix TK1 ELISA för hund. Jämförgrupper har varit friska bloddonerande hundar.

Större studier planeras

Studien är insänd för att presenteras vid en vetenskaplig konferens nästa år.

– Det här är mycket lovande resultat som vi vill få bekräftade i större studier under nästa år, säger Alertix forskningschef Staffan Eriksson.

Ett test med Alertix TK1 ELISA ger därför mer värdefull information, som tillsammans med övrig klinisk information, kan bidra till att hunden tidigt får rätt diagnos och behandling.

Om Alertix

Alertix Veterinary Diagnostics AB grundades 2017 och forskar om en ny metod att mäta förekomst av enzymet tymidininkinas (TK1) i blod för användning i veterinärsjukvården. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt. Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar och deras förstadier. Till skillnad från tidigare etablerade metoder att detektera TK1 är Alertix metod immunkemisk. Det gör att den med framgång också kan användas för att detektera solida tumörer.

Bolaget är baserat vid Kalmar Science Park. Analys- och utvecklingsverksamheten sker vid bolagets laboratorier vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Källa: Alertix Veterinary Diagnostics AB

Aktuellt