Kan hundar läsa av människors avsikter?

Kan hundar läsa av människors avsikter?

Reagerar din hund olika på om du ”råkar” tappa en godis, eller om du retar den med en godisbit? Ny forskning visar att hundar agerar helt olika vid dessa tillfällen. Frågan är, kan hundar läsa av människors avsikter? 

Ny forskning visar att hundar kan förstå när människor menar väl, även om hunden inte får vad de vill ha av oss. Det nära sociala bandet mellan människor och hundar är väl känt, men forskare har en begränsad förståelse för om och hur hundar förstår mänskliga avsikter. För att se om sällskapshundar kan skilja mellan avsiktliga och oavsiktliga handlingar gjorde Christoph Völter vid universitetet för veterinärmedicin i Wien i Österrike och hans kollegor följande tester.

Kan hundar läsa av människors avsikter?

I försöken testade man om hundarna reagerade olika om givaren ”råkade” tappa godiset, eller om givaren retades. Är det möjligt att hundar kan läsa av människors avsikter? Vad vi hade ”planerat” att göra.

Hund och människa skiljdes åt av en genomskinlig plastpanel. Panelen var försedd med lagom stora hål för att en skiva korv kunde passeras genom. I försöken agerade människor antingen med hålla upp och dra tillbaka en godbit (de retade helt enkelt hunden). Eller så låtsades de klumpigt tappa korvbiten på sin egen sida av panelen innan hunden fick den.

Hundar mer tålmodiga

Sen analyserades hundarnas reaktioner. Forskarna fann att vid de tillfällen då människorna låtsades tappa korvbiten reagerade hundarna med mer tålamod än när människorna retades. Hundarna tittade på människorna, viftade mer på svansen, höll sig närmare plastpanelen som skiljde dem från människorna. 

Vid försöken där man retade hundarna, lade sig hunden istället ner eller backade undan från plastpanelen. Resultaten var likartade för olika hundraser, åldrar och kön. I de försök där människorna ”råkade” tappa godiset viftade också hundarna mer med svansen på höger sida. Ett beteende som man sen tidigare vet är förknippat med hundar som är glada och avslappnade.

”Hundarna har mer positiva känslor mot den som ”råkade” tappa korvbiten, vilket kan tyda på att de förstår att den personen vill ge hunden en godis, men är för klumpig ”, säger Völter.

Aktuellt