Hur mår hundar i Sverige?

Hur mår hundar i Sverige?

Hur mår våra hundar i Sverige egentligen? Johan Lindsjö har lång erfarenhet som klinikveterinär och är doktorand och lärare i djurens välfärd på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hur ser han på hundarnas liv i Sverige idag?  

Om det är någon som vet om djurs välfärd i Sverige så är det Johan Lindsjö. Johan är veterinär sedan mitten på 90-talet, men har också utbildat sig till europeisk specialist inom djurvälfärd, etik och lagstiftning (European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine), med handledning på Sveriges lantbrukuniversitet (SLU).

Numera arbetar han som adjunkt och doktorand inom djurvälfärd på institutionen för husdjurens miljö och hälsa och Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU. Han är vice ordförande i Veterinärer utan gränser-Sverige (https://www.vsf-sverige.org/) och arbetar med djurvälfärds-, djurskydds- och djuretikfrågor som ledamot i Sveriges Veterinärförbunds Djurskyddsutskott. 

Johan Lindsjö. Foto: Privat

Hur mår hundarna i Sverige?

De allra flesta hundar har det bra i Sverige, med engagerade och kunniga djurägare, god hälsa och stimulans i livet! Det finns dock hundar som kan lämnas ensamma för länge och vissa raser har avelsrelaterade problem, exempelvis de brakycefala/kortnosiga raser. Sådana hundar kan bland annat få problem med andningen, vilket är ett lidande för hunden.

Det finns också en oro för vad som händer med en del av de hundar som skaffades under Coronapandemin – finns tid och plats eller ser man sig tvungen att göra sig av med hunden? Ett annat orosmoment är de hundar som smugglas in i Sverige, och som farit mycket illa på vägen hit och kan utgöra smittrisker för både djur och människor. 

Vad innebär välfärd för en hund?

Man kan säga att djurvälfärd är djurets upplevelse av sin egen situation, och omfattar flera områden. Hundens välfärd omfattar exempelvis korrekt kost och bra miljö, sällskap och socialt umgänge, en bra relation med ägaren (eller andra som håller hunden), tillräckligt med motion, mental stimulans, möjlighet att få utföra naturliga beteenden, och en god hälsa. 

Du gav i Svenska Dagbladet råd om vad man ska tänka på när det kommer till beslutet om en gammal hund, om tiden är inne? Vad ska man tänka på som hundägare då?

Om hunden visar tecken på att inte må bra, exempelvis har ont, har svårt att röra sig och inte orkar följa med som vanligt på promenader, äter mindre och går ner i vikt eller har andra tecken på sjukdomar och inte verkar uppskatta livet längre, så är det viktigt att låta en veterinär undersöka hunden.

Det kan såklart vara så att det är lämpligt att behandla hunden, men det kan också bli så att hundens ägare tillsammans med veterinären kommer fram till att det är dags att låta hunden få somna in. I en sådan stund behöver du som djurägare ta ansvaret för att hunden ska slippa må dåligt. Man ska inte behöva känna sig ensam och utlämnad i sitt beslut; veterinären finns som stöd i de beslut djurägaren fattar. 

Har du några speciella råd att ge hundägare? 

Se till att hunden får den vård och omsorg som gör att hunden har en bra välfärd (se tidigare fråga). Använd positiv förstärkning vid inlärning. Hunden älskar att vara med dig, men låt hunden vara hund också! Tänk efter innan du skaffar hunden – har jag och familjen tid och råd att ge hunden ett bra liv, inte bara nu, utan även på sikt? Försäkring är ett viktigt stöd om olyckan är framme eller hunden blir sjuk.

Skaffa kunskap om hundar och den typ av hund du vill skaffa (det finns ett kompetenskrav på djurhållare i djurskyddslagen). Var medveten om att vissa hundraser är starkt avlade på sina utseenden – det kan tyckas gulligt och snyggt men kan leda till allvarliga hälsoproblem och lidande. Med tanke på den ökade hundsmugglingen; var mycket noggrann med hundens bakgrund, ID och hälsointyg när du skaffar en hund!

Om du har egen hund – vilken är er bästa tid tillsammans?

Jag har ingen hund just nu, men många fina hundminnen är förknippade med upplevelser i naturen. 

Aktuellt