Hundsmugglingen fortfarande rekordhög

Hundsmugglingen fortfarande rekordhög

Smugglingen av hundar till Sverige har på inget vis minskat. Nu vill Svenska Kennelklubben att frågan tas på allvar av politiker och att myndigheter. 

Hundsmugglarna blir bara smartare, och anpassar sig efter de rekommendationer som gäller. Nu för de ofta in dräktiga tikar istället för valpar. Det berättar Janina Pfaizer, kommunaktör och pressansvarig Svenska Kenneklubben. Här svarar Janina på 5 frågor om hundsmugglingen till Sverige.

Hur är situationen för hundsmugglingen till Sverige?

Antalet hundar som faktiskt stoppas av tullen ligger kvar på höga nivåer. Högre än före pandemin. Dessa utgör sannolikt bara en bråkdel av totalen. Vi ser också att de personer som för in hundar illegalt i Sverige anpassar sitt tillvägagångssätt efter de rekommendationer vi och myndigheterna ger hundköpare för att de ska undvika att köpa en smuggelhund. Det senaste är att man nu smugglar in dräktiga tikar som får valpa på plats. Eftersom vi sagt att man som köpare ska kräva att få träffa tiken.

Hur arbetar Kennelklubben för att ändra situationen?

Vi har tidigare arbetat med att försöka upplysa blivande hundägare om varför man ska undvika att köpa en insmugglad hund samt vilka tecken köparen ska titta efter. Vi tror tyvärr inte längre att information räcker. Utan vi opinionsbildar nu för att regering och riksdag bland annat ska ge våra myndigheter verktyg att samverka och stoppa det här systematiska djurplågeriet.

Har situationen förvärrats? Vet man varför?

Om man jämför med hur det var före pandemin så har situationen absolut förvärrats, sett till antalet hundar som tullen faktiskt stoppar. Det har med efterfrågan att göra. De är också ett resultat av att de kriminella upptäckt ännu ett sätt att tjäna pengar på. Under pandemin rådde visserligen brist på hundar men även nu när vi gått tillbaka till våra jobb, och hundstallen dessutom är överfulla, tycks det finnas en marknad.

Vad ska man göra för att undvika att köpa en smuggelhund?

Jag företräder ju Svenska Kennelklubben så för mig är det lättaste rådet att ge: Se till att valpen/hunden är registrerad i SKK. Då vet du var hunden kommer ifrån. Vad gäller icke-registrerade hundar får man helt enkelt vara hälsosamt misstänksam. Använd google! Se även till att du får alla papper. Till exempel ett köpeavtal med fullständiga uppgifter om säljaren och ett veterinärbesiktningsintyg som inte är mer än sju dagar gammalt.

Får du en dålig magkänsla, backa! Du kanske känner att du räddar den här valpen, men så länge det finns köpare som tänker så, kommer ännu fler valpkullar bli födda i misär.

Vad behöver man göra för att få stopp på hundsmugglingen?

Att frågan tas på allvar av våra politiker och att våra myndigheter, inklusive att tull och polis, ges befogenheter att ingripa, samverka och prioritera hundsmuggling. Det här är en kriminell verksamhet som både är ett djurplågeri satt i system och som genererar stora pengar skattefritt.

Aktuellt