Hunden som kollega

Hunden som kollega

Att ha hunden som kollega är mångas dröm! Ett område som växer explosionsartat är arbeten för den sociala tjänstehunden, särskilt den typ av social tjänstehund som arbetar tillsammans med sin förare mot tredjeperson. Men vad innebär det att jobba tillsammans med sin hund i skola, vård och omsorg? Och vad måste du och din hund klara av?

Mängden yrken där du kan ha en fyrbent arbetskompis tycks växa hela tiden: Det finns allt ifrån polishundar och väktarhundar till olika former av sökhundar som letar vägglöss, vattenläckor, barkborrar, mögel och så vidare. Och så har vi de sociala tjänstehundarna. De finns i skola, vård och omsorg tillsammans med sin förare som oftast har en bakgrund i någon av branscherna. Hunden å sin sida blir en uppskattad medhjälpare i det arbete som ska utföras och bidrar genom att skapa motivation, ökad livskvalitet och glädje i vardagen. Författarna till boken ”Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord”, Sara Karlberg och Helena Eriksson ger här tips och råd för dig som är nyfiken.

Att arbeta ihop med sin hund och få se glädjen i sjuka barns ögon när hundteamet kommer på besök, eller plötsligt höra en dement patient som inte talat på ett år säga en hel mening, möta en ung vuxen som är deprimerad men plötsligt tar initiativ till att göra något ihop med hunden – det kan vara helt fantastiskt! Arbetet ger så mycket glädje och mening och i mötet med patienter och brukare kan vardagsmagi uppstå.

I Sverige arbetar sociala tjänstehundar inom allt från förskolor till äldreomsorgen. Det finns hundar som arbetar på LSS-boenden (boenden för personer som tillhör lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och HVB-hem (hem för vård eller boende), hundar som arbetar på skolor och barnsjukhus och hundar som genom hemtjänsten besöker äldre i deras eget hem. Det finns diakoner med hundar som kollegor, hundar inom rättspsykiatrin och hundar inom missbruksvården. Överallt där människor arbetar med att stödja, hjälpa och motivera andra människor kan hunden ha en framträdande roll som kollega.

Vilken utbildning krävs?

Förutom att hundföraren behöver ha en utbildning för den målgrupp hen ska arbeta med behöver hunden, eller rättare sagt hunden och hundföraren tillsammans, en utbildning för att kunna arbeta tillsammans som hundteam. Det finns ett par olika utbildare i Sverige som erbjuder någon form av yrkesutbildning där du som hundförare efter examen förväntas kunna ta betalt för den tjänst du ska erbjuda. På utbildningen tränas så klart hunden i olika färdigheter men minst lika viktigt är att du som hundförare får kunskaper om hur du implementerar en hund i verksamheten som ni tänkt arbeta i. Hundföraren tillsammans med arbetsplatsen behöver skapa riktlinjer för både arbetsmiljön och säkerheten så väl som rutiner kring hygien. Det är viktigt att du har kontroll över och handlingsplan för både risker, smittspridning, olyckor samt hundens välfärd. 

Du och hunden genomför tillsammans en utbildning som är mellan 6-14 månader. Längden beror på om ni ska arbeta med hundunderstödda aktiviteter, där syftet ofta är en trevlig aktivitet för en stund, eller om ni ska arbeta med målinriktat arbete som utvärderas och följs upp, så som hundunderstödd terapi eller hundunderstödd pedagogik. Att välja utbildning är inte lätt, samtidigt som det är avgörande för era möjligheter att faktiskt nå ut i arbete efter utbildningen. Ta reda på så mycket som möjligt och jämför olika utbildningar med varandra. Vad innehåller de? Hur ser arrangören på hunden som kollega? Vilken utbildning ger just dig en bra magkänsla och har det innehåll du önskar?

Under utbildningstiden tränas hunden i olika färdigheter men minst lika viktigt är att du som hundförare får lära dig hur du implementerar en hund i den verksamhet ni tänkt arbeta i.

Ynnest och ansvar

Det är en ynnest att få arbeta med hunden som kollega, men det innebär också ett stort ansvar där hundens trivsel och välmående ligger i hundförarens och arbetsplatsens händer. Innan du ens tar med dig hunden ut i arbete behöver du avgöra om den kommer trivas med den här sortens arbetsuppgifter. Därför genomför utbildningsarrangörerna en lämplighetsbedömning av din hund innan ni kan påbörja er utbildning. Bedömningen är ett försök att avgöra om din hund kommer uppskatta sina kommande arbetsuppgifter. Om din hund bedöms som lämplig kan ni först därefter påbörja en utbildning för sociala tjänstehundar.

Sociala tjänstehundar

Kärt barn har många namn! Sociala tjänstehundar inom skola, vård och omsorg tituleras allt ifrån terapihundar, vårdhundar och besökshundar till skolhundar och pedagoghundar. Den gemensamma nämnaren är helt enkelt att hund och förare utbildas som ett team och sedan arbetar i någon form av människobehandlande eller utbildande yrke.

Vad kallas de olika insatserna?

Hundteam som arbetar med enklare aktiviteter benämns ofta ”besökshundar”. Modellen för deras arbete kallas för ”hundunderstödd aktivitet”. Vissa hundteam arbetar på en lite mer avancerad nivå med att exempelvis arbeta efter uppsatt mål som ska dokumenteras och utvärderas. Inom vård och omsorg kallar man det ofta för hundunderstödd terapi och hunden benämns ofta som terapi- eller vårdhund. När hunden arbetar i skolan kallar man det för hundunderstödd pedagogik och hunden benämns ofta som skolhund eller pedagoghund.

Text: Sara Karlberg och Helena Eriksson

Om författarna:

  • Sara är VD för Svenska Terapihundskolan där Helena arbetar som lärare samt Svea Hundtjänst som förmedlar sociala tjänstehundar.
  • Båda arbetar även med sina hundar inom skola och socialt arbete.
  • Sara och Helena har skrivit boken ”Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord”

Aktuellt