Hundcoachen: Hur ska jag göra när hunden inte lyssnar?

Hundcoachen: Hur ska jag göra när hunden inte lyssnar?

Läsarens fråga:

Hur ska jag göra när min hund inte lyssnar på mig? Jag vet att han förstår vad han ska göra då vi har tränat på det men ibland är det som han helt väljer att ignorera mig.

Rådvill

Hundcoachens svar:

Situationen du beskriver är väldigt vanlig och alla som har unghundar hemma känner säkert igen sig. Generellt sett vill hundar inte göra fel, de gör det som de tror är rätt eller som är mest lönsamt för dem själva. Gör de inte som vi vill är det mest troligt för att vi inte gett dem rätt information eller satt dem i en för svår situation.

Just i den akuta situationen när din hund inte lyssnar på dig behöver du fundera på hur allvarlig konsekvensen är av att den inte lyssnar. Om hunden är på väg att sätta sig själv eller någon annan i fara gör vi vad som krävs för att stoppa hunden där. Om hunden vägrar sätta sig ner innan vi ska gå in igenom dörren behöver vi kanske inte ta den diskussionen då utan går in bara.

Det du behöver göra sen är att fundera på vad orsaken var till att hunden inte lyssnade. Var situationen för svår, våra instruktioner för vaga eller har det inte varit tillräckligt lönsamt att utföra uppgiften på sistone? När du kommer på orsaken behöver du lägga lite tid på att träna det samtidigt som du inte sätter dig själv i samma situation igen. Att en hund gör fel eller misslyckas en gång är ingen fara, men om vi sätter den i exakt samma situation igen trots att vi vet att den inte klarade det sist ligger ansvaret på oss. Efter hand som din träning går framåt börjar du utmana hunden i de situationer den inte klarade av innan tills ni är ett samspelt ekipage även där och den tycker det är roligt att lyssna på dig!

Fredrik Karlsson, hundcoach

www.stardexhundkunskap.se 

Aktuellt