Hundar och corona – 7 vanliga frågor

Hundar och corona – 7 vanliga frågor

I det rådande läget oroar sig djurägare över smittrisker och ställer sig frågan om hur man bäst ska kunna skydda sin hund eller katt på bästa vis under pandemin. Agria Djurförsäkring är en av dem som fått samtal och i ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA kommer här deras svar. 

– Många djurägare funderar idag på en del praktiska vardagsfrågor som är kopplade till risken att utsättas för smittspridning. Tillsammans med SVA vill vi lyfta de vanligaste frågorna för djurägare som lever tillsammans med en hund eller katt, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Inte i riskzonen

SVA:s bedömning är att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från sällskapsdjur till människa i dagsläget är försumbar. Det innebär att varken hundar och katter är i riskzonen. Enligt SVA visar flera rapporter att hundar och katter som blir sjuka av coronaviruset inte påverkas på samma sätt som vi människor.

– Risken att spridning ska ske från hund eller katt till människa är i dagsläget försumbar, säger Karl Ståhl, tf. statsepizootolog vid SVA.

Tvätta händerna

Ett antal rapporter visar att viruset kan överföras från människa till hund och katt. För att förebygga smittspridning mellan människa och djur eller vice versa är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur följer normala hygienrutiner och tvättar händerna med tvål och vatten innan och efter kontakten.

Är du orolig över att din hund eller katt ska smittas av covid-19?  Här får du svar på vanliga frågor:

1.  Kan jag bli smittad av min katt eller hund?

– Den risken är i dagsläget försumbar.

2.  Kan jag smitta min katt eller hund?

– Det finns ett antal rapporter som visar att covid-19 kan överföras från människa till hund och katt, men husdjuret blir inte sjukt på samma sätt som människor och sannolikheten att djuret ska föra smittan vidare är försumbar.

3.  Kan min hund gå på hunddagis som vanligt?

– Om du inte kan lösa hundvakt under arbetstid kan hunddagis vara en lösning under förutsättning att varken hundägare eller hund visar något tecken på sjukdom, då ska både hund och hundägare stanna hemma precis som i normala fall. Det finns ett antal rapporter som visar att viruset kan överföras från människa till hund eller katt, men att husdjuren inte blir sjuka på samma sätt som människor.

4.  Kan min hund besöka hundfrisören?

– Det går bra under förutsättning att varken hundägare eller hund visar något tecken på sjukdom, då ska den stanna hemma precis som i normala fall.

5.  Kan jag rasta min hund i hundrastgården?

– Eventuell smittspridning som sker från djur till människa i dagsläget är försumbar. Det finns flera rapporter som visar att hundar inte blir sjuka. Rekommendationen är att tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur. Däremot ska du som hundägare hålla avstånd till andra personer vid hundrastgården.

6.  Kan jag och min hund hälsa på andra hundar?

– Det finns flera rapporter som visar att hundar inte blir sjuka. Som hundägare är handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med hundar eller andra djur är alltid en bra grund.

7.  Kan jag låta min hund hälsa på människor utanför vårt hushåll?

– Det finns flera rapporter som visar att hundar inte blir sjuka och risken att hunden ska föra smittan vidare är försumbar. Däremot är det viktigt att du som hundägare håller distansen till din omgivning när ni stannar och pratar med andra människor under hundpromenaden.

 

 

Källa: SVA, Agria Djurförsäkring

Aktuellt