Gårdshunden lever farligt i lantbruket

Gårdshunden lever farligt i lantbruket

Livet som gårdshund kan vara fritt och härligt, men det lurar också en hel del faror runt knuten. Att bli påkörd eller förgiftad är vanliga orsaker till att hundar blir skadade och i värsta fall leder detta till att hunden avlider. Rädda hunden genom att hålla koll på de vanligaste orsakerna till förgiftning som drabbar hundar i Agria Djurförsäkring.

Trafikskador är en av de vanligaste orsakerna till att Agria betalar ut ersättning. Det kan handla om att hunden kommit i vägen för gårdens stora maskiner eller går lösa och springer ut på vägen.

– För att undvika olycksrisken är det viktigt att veta var hunden befinner sig när man lägger i backen eller kör i mörker. En riktigt lydig hund klarar sig bättre, annars är alternativet att hålla den kopplad, säger Rasmus Troedeson, lantbruksexpert på Agria.

Förutom trafikfaror lurar olika typer av förgiftning. De vanligaste förgiftningarna bland hundar som är tillgängliga på gården är råttgift, direkt eller via mus eller råtta, men också olika typer av medel som glykol, kraftfoder, mineraler och vitaminer, bekämpningsmedel och koksalt.

Vanliga orsaker till förgiftning bland hundar är:

  • Råttgift
  • Etylenglykol
  • Kraftfoder
  • Petroleumprodukter
  • Kemikalier
  • Mineraler & vitaminer
  • Bekämpningsmedel
  • Koksalt

Se upp för råttgift

En del hundar får i sig råttgiftet direkt, men de kan också påverkas om de fångar möss eller råttor som i sin tur fått i sig giftet. Råttgift kan vara olika farligt beroende på vilken sorts gift det handlar om. Råttgift innehåller ämnen som försämrar blodets förmåga att koagulera och kan det leda till inre blödningar. Detta tillstånd kan vara livshotande. Kontakta en veterinär om du misstänker att hunden fått i sig råttgift.

Livsfarligt med etylenglykol

Eftersom glykol är en söt vätska kan det vara lockande för hundar att slicka i sig snö där vätskan spillts ut. Det behövs inte särskilt stor mängd glykol för att en hund ska bli sjuk.

De första tecknen
på förgiftning visar sig från 30 minuter till 12 timmar. Symptomen är illamående, kräkningar, kraftigt ökad törst och vinglighet. Därefter och upp till ett dygn senare kan hundens andhämtning bli tyngre och den kan drabbas av bland annat kramper. Glykolförgiftning kan ge bestående njurskador och i värsta fall leda till döden. Kontakta veterinär så snart som möjligt.

Källa: Agria

Aktuellt