Flera hundar döda i ovanlig råttsmitta

Flera hundar döda i ovanlig råttsmitta

På Gotland har tre hundar avlidit efter att ha smittats av leptospiros. Ett fjärde fall är under utredning, rapporterar TV-nyheterna. Leptospiros är en bakterieinfektion som sprids via råtturin.

Sjukdomen sprids via råttor ute i naturen, i regel genom direktkontakt eller via vatten eller blöt jord som förorenats av smittsam urin.Ofta är den symptomfri, men kan orsaka inre blödningar och skada lever och njurar med dödlig utgång.

Vädret en bidragande orsak

Bakterien förekommer i stora delar av världen, främst i varma länder. I nyhetsinslaget, berättar Ulrika Sjösten, distriktsveterinär på Gotland, att det fuktiga och varma vädret är en bidragande orsak till att dessa bakterier trivs och förökas. Hon rekommenderar också vaccination mot leptospiros för hundar på Gotland.

Kan även smitta människor

Ulrika Sjösten tror att vaccination mot dessa bakterier i framtiden kan komma att ingå i våra hundars vanliga vacccinationsprogram, detta eftersom bakterien troligen blir vanligare allt eftersom klimatet blir varmare.

På senare år har leptospiros hos hundar konstaterats i Skåne, Gotland, västkusten och Stockholmsområdet. Sjukdomen som även kan smitta människor är anmälningspliktig för veterinärer.


Mer information om leptospiros hittar du hos:

Folkhälsomyndigheten, här.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), här.

Aktuellt