Experten: Så här kan du lösa utfallsproblem

Experten: Så här kan du lösa utfallsproblem

Ibland traskar hunden förbi, ser ut att lyfta på hatten åt mötet och strosar vidare med nosen i backen. Andra gånger är artigheterna bortblåsta, hotfulla skall och lufthugg riktas mot artfränden på andra sidan vägen. Beteendeskolan reder ut dr Jekyll och Mr Hyde tendenserna och ger dig lösningarna.

Orsakerna kan som vanligt vara flera, alla hundindivider agerar olika på grund av personliga drivkrafter. För att lösa utfallsproblem mot hundar, människor eller andra djur bör man ta reda på vad hundens syfte med utfallen är. Men de har en gemensam nämnare, betydelse ”Håll dig borta, kom inte närmare, öka avståndet!”. Inget signalerar detta tydligare än en uppblåst bringa, stela framben, bredställda bakben, ragg, morr, rynkad nos och irriterade skall. Att skrämma bort mötet och skapa avstånd är syftet.

Möta hotfull hund

Agerar den mötande hunden hotfullt (en intensiv blick kan räcka) kan det trigga ilska i en vanligtvis from hund. Det kanske inte är din hunds ”fel” initialt, han kanske blir rejält utmanad på håll. En höjd manke, upprätt svans, intensiv ögonkontakt, riktning rakt emot är signaler på konfrontation. Drar den mötande hunden i koppel blir de språkliga signalerna dessutom påverkade av kopplets tryck vilket kan te sig motsägelsefullt i mottagarens ögon. Det kan leda till konflikter.

Dofter

Doftbilden kan vara en starkt påverkande faktor. Hundar kan känna lukter på kilometer, de signalerar sin sinnesstämning, sina känslor och intentioner med doft. Din hund kanske är tillsynes oprovocerad, men inte ur ett doftperspektiv…

Tik eller hane

Det kan vara en könsfråga. Hundar kan känna doften som förtäljer om det är en tik eller hane de möter på flera hundra meter. Vissa könsmogna hanar har svårt för andra hanar, men kryper ur skinnet av glädje om en tik närmar sig. Vissa tikar tål inte raggande hanhundar medan andra älskar dem och istället ogillar andra tikar som kan konkurrera om parning.

Tidigare erfarenheter

Tidigare erfarenheter kan vara orsaken bakom utfall. Hunden har oroväckande förväntan vid hundmöten. Utåtagerande hundindivider tar ofta det säkra före det osäkra och demonstrerar ljudligt för att hålla möten på behörigt avstånd.

Har din jycke blivit illa attackerad av en mellanstor, krullig, brun hund kan liknande hundar trigga oro för ett ängsligt hjärta gömmer sig gärna bakom vassa tänder. Din hund kan ha traumatiserats och utvecklat PTSD. Under-/överstimulering och stress i allmänhet (om så orsakad av levnadsförhållandena, ouppnåeliga krav ifrån koppelhållaren, hormoner, sjukdom, smärta, PTSD) ger en hund i högvarv som ”överreagerar”.

Det finns fysiologiska förklaringar till det då adrenalin, kortisol, noradrenalinvärdena är förhöjda i hundar som lider av långvarig stress. Minsta lilla skapar kaos då dessa hundar sitter som på nålar. Värt att tänka på är att det också finns hundar som visar upp ett passivt, inåtvänt beteende för att hantera sin stress. Symptomen kan vara milda, knappt märkbara, men hunden är ändå starkt påverkad av stress.

VAD KAN JAG GÖRA?

Det kan vara svårt att veta hur man som hundägare ska agera; Vem ”gjorde fel”? Vem ska korrigeras? Hur? Är det dumt att avleda med godis?

Som alltid varierar åtgärderna beroende på orsak.

1. Om hunden har ont eller är sjuk

En utåtagerande hund som har ont har oftare lättare till bett än en annan. Det är ett allvarligt symptom som man bör ta hänsyn till, både i ansvar gentemot sin hund men även omgivningen. Det är viktigt att din hund får bra veterinärvård och en diagnos och prognos. Går åkomman att behandla? Kommer din hund behöva gå med obehag/ smärta? Du behöver prognosen för att kunna fatta ett etiskt beslut gällande vad som blir schysst mot hunden.

2. En annan hund utmanar

Det är viktigt att du inte blir arg, då späder du på det upptrissade läget. Förståelse för hotbilden är bättre. Var lugn och visa med dina handlingar att du är den som skyddar er flock när ni är ute på promenad. Säg konsekvent ”jag tar det” och gå därefter mellan din hund och mötet, så du blir den beskyddande barriären. Dra inte bak din hund i kopplet, då eggar du på. Gör istället en u-sväng in framför nosen på din jycke, belöna samtidigt med godis/leksak som du kastar bakom dig. Då lär sig hunden att gå bakom dig vid möten som du säger att du tar hand om. När du väl hamnat i front, så var noga med att rikta din uppmärksamhet mot mötet så du blir en trovärdig försvarare. Ställ dig inte med ryggen mot mötet för att ha ögonkontakt med din egen hund, han vill att du håller fronten mot hotet, inte tvärtom. Ställ dig med fötterna i axelbredd och brösta upp dig, se ut som en väktare så kommer din hund känna sig tryggare bakom dig.

3. När hormonerna ställer till det

Att hundar känner agg mot samkönade behöver inte vara hormonellt betingat. Det kan lika gärna handla om en association till just hanar eller tikar, eller en naturlig respons från en könsmogen hund. Men det kan också vara en hormonell obalans. En kastration är ingen universallösning, men mindre mängd hormoner i omlopp kan dämpa. Om vägen dit är med balanserande örter, kemisk kastration eller ett kirurgiskt ingrepp är upp till var och en. Obs! Kastrera inte en hund som gör utfall om du inte är helt säker på att orsaken är hormonerna! Problemet kan bli avsevärt mycket värre om din hund är rädd och du minskar testosteronhalterna som påverkar mod.

Hormonpåverkande åtgärder behöver alltid kombineras med träning. Skvallerträning kan vara till stor hjälp. Metoden går ut på att du lär hunden associera mötet med något uppskattat så som gott godis. Belöna vid din sida så får du in hunden nära dig, ifrån mötet. Repetera tills jycken har en positiv och hög förväntan på belöning nära dig så fort den får syn på mötande hund. Den långsiktiga effekten blir att du får en hund som tittar på mötet, vänder om och slänger upp en blick på dig, på så vis kan du dirigera hunden förbi mötet. Träningen bör påbörjas på långa avstånd från en figurant du kan rigga träningsmöten med.

4. Hitta orsakerna bakom stressbeteenden

Är problemet med hundmöten stressrelaterat behöver vi råda bot på orsakerna bakom stressen. Vi kan inte bara ge taktil-stressdämpande massage och kosttillskott som balanserar stress. Har vi en arbetslös brukshund, en notorisk koppeldragare, en hund som går på ett dagis med många uppvarvade hundar eller liknande kan vi massera bäst vi vill, utan att hunden för den delen får långsiktig hjälp med sin stressproblematik.

Det är svårt att få effekt av träningen om hunden går på högvarv. Ofta får vi hundar som blir okontaktbara och inte tar belöning även på långa avstånd ifrån mötet. Problemet är stressen. Först när stressorsaken är eliminerad kan ovanstående tips om beskydd och skvallerträning ha effekt. 5. Traumatiserade hundar behöver proffshjälp Har din hund varit med om något traumatiserande bör du inte prova ovanstående och inte heller lyssna på tips och råd från obehöriga. Du bör kontakta en behörig hundpsykolog med utbildning inom PTSD och traumabearbetning hos hund. Först då är du säker på att din hund får en korrekt diagnos och behandlingsplan. I dessa fall handlar det inte om träning utan rehabilitering. I kommande nummer kommer vi berätta mer om hundar med PTSD.

BAT-TRÄNING KAN VARA EN LÖSNING

Vissa hundar föredrar så kallad BAT-träning (Behavior adjustment training). Den går ut på att du ser till att hålla ett så långt avstånd till mötet att din hund kan vara lugn och avslappnad, då belönar du den med att gå ännu längre bort från det som är otäckt/triggar. Hunden lär sig då att om jag inte blir offensiv utan håller mig lugn och tittar bort, så hjälper matte eller husse mig bort från läget som oroar. Denna typ av träning har hjälpt många oroliga själar vars aggressiva utfall bottnar i rädsla.

HAR HUNDEN ONT?

Smärta och sjukdom kan ge beteendesymptom där hundens humör och tålamod varierar från dag till dag. En hund med molande värk som förvärras av belastning är oftast sämre efter mer motion eller på eftermiddagar/
kvällar när dagens aktiviteter satt sig i kroppen. Har hundens ilska uppkommit plötsligt och utan uppenbar orsak, kontakta då veterinär för medicinsk utredning. Därefter bokas tid hos en H-märkt hundpsykolog, sökbar via Sveriges Hundföretagare, branschorganisationen som kvalitetssäkrar yrkeskåren för din och din hunds säkerhets skull.

Text: Caroline Alupo. Foto: Getty Images.

Caroline är etolog, hundpsykolog och hundinstruktör.

www.carolinealupo.se

Aktuellt