Du är väl en laglydig hundägare?

Du är väl en laglydig hundägare?

Att vara hundägare är ett stort ansvar, därför finns en hel del lagar och regler att följa. Du har väl koll?

Av Elisabet Broomé Foto Getty images

Vet du om att det är förbjudet att hålla hund i bur inomhus? Om inte dörren är borttagen helt och hållet. Det är Lagen om tillsyn över hundar och katter, Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen som främst reglerar hur hundar ska behandlas. De bestämmer till exempel hur hunden ska färdas i bil, hur länge den får vara ensam hemma och får man låsa in valpen i en bur?

Strikt ansvar

Som hundägare, eller om du tar hand om en hund, har du ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att du är skyldig att betala skadestånd för alla skador din hund orsakar. Detta gäller även om det är en olyckshändelse. Däremot kan du få pengar tillbaka om det kan bevisas att det var någon annan som orsakade skadan.

Hunden ska behandlas väl och märkas

Det är du som ägare som ansvarar för att dina djur har det bra. Ansvaret är lika stort oavsett om du äger en hund eller 100. Du ska behandla hunden väl och skydda den mot onödigt lidande och sjukdom samt ha så bra kontroll över din hund att den inte skadar sig själv eller andra. Hunden ska leva i en god miljö som ger den möjlighet att bete sig naturligt. Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för hunden är förbjuden.

Registrering och märkning

Alla hundar över fyra månader ska vara id-märkta. Valpar är oftast redan märkta med ett microchip under huden i nacken när den kommer från uppfödaren. Köper du en hund över tre månader som inte är märkt har du 14 dagar på dig att ordna detta. Alla ägare har skyldighet att registrera sig som hundägare i Jordbruksverkets register.

Mer att läsa om de lagar och förordningar man ska ha koll på som hundägare finns i det senaste numret av Härliga Hund, ute i butik nu. Där handlar det bland annat om säkerhet i bil, rastning av hund samt vad som gäller för att binda upp hunden i bur eller lina.

Aktuellt