Är det farligt för hunden att slicka på en padda?

Är det farligt för hunden att slicka på en padda?

Våren är härlig, härlig, men kan också bjuda på lite farligheter i naturen. Härliga Hund fick en fråga från en läsare vars hund hade slickat på en padda. 

Är det farligt att slicka på en padda?

Fråga: Min hund slickade på en padda i helgen. Han började löddra väldigt mycket i munnen. Är det farligt för hundar att slicka eller till och med bita i en padda? Vad kan hända? Och vad gör man om hunden slickar/biter på en padda? Är grodor också farliga (om nu paddor är farliga för hundar)?

Ovanligt med fall med paddor

Härliga Hund ställde frågan till Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

”Jag har inte uppfattat att svenska grodor är farliga”, säger Lotta. ”Jag hittar heller inga fall av förgiftning på grund av grodor i Agrias skadestatistik.”

När det gäller förgiftning orsakade av paddor menar Lotta Möller att det är ovanligt med allvarliga fall. Agrias skadestatistik visar på i genomsnitt 1 fall per år där djuret blir så dålig att de behöver åka till en veterinärklinik och använda sin försäkring.  

Symtom och behandling  

Följande beskrivning om symtom och behandling är hämtat ur norsk veterinärkatalog:

Paddor (Bufo bufo)

Toxicitet: Oral exponering orsakar vanligtvis endast lokala symtom.

Klinik: Oral exponering: Symtom vanligtvis inom 1 timme efter intag. Kraftfull hypersalivation, skumbildning, kräkningar, hyperemiska slemhinnor är vanliga. I sällsynta fall diarré, ataxi, tremor, hypertermi, muskelstelhet, takypnoea, takykardi / bradykardi, kollaps. Vid allvarlig förgiftning, konvulsioner, koma, arytmier.

Behandling: Skölj munnen med vatten 2-3 gånger under 5-10 minuter. Svälj inte vattnet. Observeras hemma i 2 timmar. Vid allvarliga symtom till en veterinär för någon symtomatisk behandling.

Aktuellt