Aggressiva djurägare ett problem för djurvårdskliniker

Aggressiva djurägare ett problem för djurvårdskliniker

Hotfulla och ilskna djurägare har blivit ett allt större problem för många smådjurkliniker. Det framgår av svaren i en enkät som P1-programmet Kaliber skickat ut.

Våra hundar och katter har blivit som en familjemedlem, samtidigt som priserna för vård och behandling inom djursjukvården skjutit i höjden. På landets djurkliniker och sjukhus möter man allt fler kunder som ifrågasätter både priser och behandlingar och ibland kan det bli aggressivt och hotfullt.

Skärpt tonläge

Av de drygt 200 djurkliniker som fick Kalibers enkät så fick man svar från 124 av dem. Ett 70-tal av dessa kunde vittna om situationer då de blivit hotfullt eller aggressivt bemötta från en kund under det senaste året. Av de som svarat ja, upplevde drygt hälften av dem som upplevt ett aggressivt beteende att det blivit vanligare de sista fem åren. Flera berättar också om ett skärpt tonläge inte bara på plats, utan även i sociala medier.

Ofta prisdiskussioner

Konflikterna handlar enligt enkätsvaren ofta om prisdiskussioner, men också om behandlingar eller att klinikerna inte kunnat ta emot kunderna när de önskat. Även diskussioner om försäkringsvillkor förekommer.

– Jag har den djupaste respekt för att när människor kommer hit med en älskad familjemedlem, ett djur, att man kan hamna i affekt, att man kan bli i stunden väldigt upprörd och agiterad, men sen så upplever jag nu på senare år att det har mer gått över till direkta hot och oförskämdheter, säger Christina von Dorrien, vd på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg, till Sveriges Radio. Hon fortsätter:

– Om man får höra detta flera gånger att om man tar betalt så är man hjärtlös, man bryr sig inte om djuret, man är en mördare, så till slut så äter det på en, säger Christina von Dorrien.

Aktuellt