Advokaten svarar: Vad gäller om min hund blir attackerad på annans mark?

Advokaten svarar: Vad gäller om min hund blir attackerad på annans mark?

En läsare funderar på vad som gäller om en hund skulle attackera hennes hund när de går på deras mark?

Läsarens fråga:

Hej! Där jag bor har vi ett promenadstråk där många går med sina hundar, en slingrig grusväg som löper genom ett jordbrukslandskap. En del av sträckan går mellan ett stall och några hästhagar. Det känns som att man går på gårdens område. Men folk har gått där ”i alla tider” och jag har aldrig hört att de som äger stallet eller huset som ligger en bit bort skulle ha något emot det. De brukar tvärtom hälsa glatt när vi går förbi.

Men jag har funderat på vad som skulle kunna hända om någon av de hundar som ofta är i stallet skulle springa ut och attackera min hund när vi går förbi? Runt och i stallet finns både gårdens hundar och besökares hundar och det är lite si och så med lydnaden och tillsynen. Det har gått bra hittills, men min hund är inte alltid så vänligt inställd till lösa hundar som kommer farande. Vad gäller om det skulle uppstå ett slagsmål och någon av eller båda hundarna skulle bli skadade? Har det någon betydelse att vi är på gårdens mark? Eller vem som äger grusvägen? Ska tillägga att jag alltid har min hund i koppel.

Bistre Busters matte

Advokatens svar:

Det är ingen ovanlig händelse du beskriver och följande gäller rättsligt.

Djurägaren är ansvarig för sin hund enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundägaren har ett strikt ansvar det vill säga. Hundägaren är i princip alltid ansvarig för vad hunden gör oavsett vem som orsakat skadan.

Hundägaren ansvarar för att hunden inte skadar sig själv eller andra. Ägaren är därför ersättningsskyldig när dennes hund har skadat en annan hund och ägaren till den skadade hunden har rätt att få ersättning för sina kostnader från ägaren till hunden som orsakade skadan. Hundägaren ansvarar för skador som till exempel veterinärkostnader på den andra hunden. Detta oavsett förhållandena kring händelsen och på vems mark det inträffat. Vanligast är att detta ersätts genom hundägarens hemförsäkring. Skadeståndet kan jämkas med stöd av bestämmelser i skadeståndslagen, om exempelvis den skadelidande hunden varit medvållande till skadan.

I ditt fall har du kontroll på din hund till skillnad mot ägarna till de lösa hundarna som kommer ut från stallet. Men om det är din hund som orsakar skada på den andra hunden så kan du bli ansvarig ändå med tanke på det strikta ansvaret. Men det troliga är att skadeståndet jämkas då den andra hundägaren kan anses ha brustit i sin tillsyn.

Advokat Anna Öster, Cross Advokater

Aktuellt