Advokaten: Hur mycket hundskall ska en granne tåla

Advokaten: Hur mycket hundskall ska en granne tåla

Skällande hundar kan leda till osämja grannar emellan. Läs vad advokaten svarar frågeställaren i Härliga Hund.

Läsarens fråga:

Hej! Jag har fått klagomål från min granne för att mina två finska lapphundar skäller då de är ute på tomten. Vad gäller juridiskt?

Undrar orolig husse

Advokatens svar:

Hej och tack för din fråga som är ganska vanlig – ofta kan skällande hundar skapa osämja mellan grannar.

Om en granne upplever dina hundar störande och gör en anmälan så kan detta prövas av länsstyrelsen och därefter domstol. Prövning ska då ske om skällandet kan vara en störning enligt miljöbalken på så sätt att den kan påverka hälsan menligt för grannen. Hundar ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Men för att störningen, skällandet, ska anses som en betydande olägenhet så ska brister finnas i djurhållningen.

Endast det faktum att hundar skäller utgör inte en betydande olägenhet. Men om hundarna under stora delar av dygnet vistas i till exempel en rastgård och inte får någon övrig stimulans och av det skälet skäller mycket, kan det eventuellt anses vara till följd av en undermålig djurhållning.

Hundskall nattetid kan anses vara en störning som kan vara en olägenhet för människors hälsa. Men det kan ha betydelse om det är på landsbygden eller i ett tätbebyggt område och hur långt avståndet är mellan husen. Viss förekomst av hundskall får anses normalt på landsbygden och något som får tålas av närboende. Men att hundskall förekommer på nätterna i en större omfattning än sporadiskt är inte något man har att förvänta sig i ett tätbebyggt bostadsområde.

Ofta har domstol vid tvister då funnit skäl att förelägga hundägaren att hålla hundarna inomhus på nätterna mellan kl. 22.00 och 06.00.

Anna Öster, advokat

Aktuellt