7 tecken på att din hund inte mår bra

7 tecken på att din hund inte mår bra

Det kan vara svårt att upptäcka smärta och sjukdom hos hundar, de är ofta duktiga på att kamouflera det, särskilt när de har roligt. Det ligger också i deras natur att inte visa sig svag och sårbar inför flocken eller andra individer. Därför måste du som ägare vara extra uppmärksam på ändrat beteende. Här är några tecken som kan tyda på att din hund inte mår bra:

1. Förändrad gång
Att hunden börjar halta, använder ett ben mer än de andra eller kanske inte sätter ner någon tass ordentligt kan vara en indikation på att någonting gör ont eller sjukdom.

2. Slöhet
Är din hund vanligen pigg och glad men plötsligt verkar slö och ointresserad och ändrar sitt beteende, är det ett varningstecken på att något inte är som det ska.

3. Minskad aptit
En matglad hund som inte vill äta? Tydligt ändrat beteende. Då är det dags att ringa veterinären.

4. Annorlunda blick
Hundens ögon är inte bara till för att titta bedjande på sin ägare för att få en munsbit. Blodsprängda eller rinnande ögon, eller ovanligt små eller stora pupiller, berättar också att något kan vara fel. Hundar som har ont tenderar också att blinka mycket.

5. Ändrat beteende
Om din vanligtvis vänliga, väluppfostrade hund verkar grinig eller kanske till och med aggressiv kan det vara ett tecken på smärta eller sjukdom.

6. Annorlunda andning
Snabb, ytlig andning eller onormalt flämtande, när det inte är varmt eller för att hunden ansträngt sig, kan vara tecken på att den inte mår bra.

7. Förändrad hållning
Om hunden kröker rygg, verkar stel eller hukar sig är det något som inte står rätt till.

Yorkshire Terrier with a broken leg

Kolla! Vi finns på Instagram också!

Aktuellt