10 svar om hundar och foderallergi

10 svar om hundar och foderallergi

Man räknar med att cirka tio procent av alla hundar i Sverige är allergiska mot något. Härliga Hund ställde några frågor om foderallergier för hundar till Elin Lindell, veterinär på FirstVet.

  1. Varför blir en hund allergisk mot hundfoder?

Tyvärr vet man ännu inte helt säkert varför en del hundar utvecklar allergi mot något i maten. Man vet att allergier till stor del är ärftligt betingade, men man tror också att miljöfaktorer påverkar.

  1. Är matallergi den vanligaste allergin hos hundar?

Nej, den vanligaste typen av allergi som drabbar hundar är atopi, vilket innebär att hunden är allergisk mot ett eller flera ämnen som finns i hundens omgivning. Till exempel kan hundar bli allergiska mot dammkvalster, förrådskvalster, mögel och pollen. Man uppskattar att cirka tio procent av hundarna i Sverige är allergiska mot något, och i det ingår både allergi mot något i omgivningen (atopi), allergi mot något i maten och övriga allergier.

  1. Hur märker man att hunden inte tål maten?

Vanliga tecken är att hunden kliar, slickar sig och biter sig mer på kroppen än vanligt. Vanliga ställen som hunden kliar på är till exempel: ljumskar, armhålor, öron, rumpa, tassar, ansiktet. Återkommande öroninflammationer, hudinfektioner och fukteksem kan också vara tecken på allergi. Hundar med matallergi kan också ha problem med dålig eller känslig mage.

  1. Kan hundar växa ifrån foderallergi?

Hundar brukar tyvärr inte växa ifrån matallergi.

  1. Är vissa raser mer förskonade eller mer drabbade av detta?

Vissa raser verkar vara mer drabbade, bl a labradorer, schäfrar, vissa spanielraser och west highland white terriers. Men även andra raser samt blandraser kan drabbas.

  1. Har foderallergier blivit vanligare hos hundar, precis som allergier hos människor ökat?

Det finns för få undersökningar gjorda, så man har inte så mycket att jämföra med. Man vet alltså inte.

  1. Kan man förebygga allergi på något vis?

Nej, man vet inget säkert sätt att förebygga matallergi. Det man rekommenderar är ungefär samma råd som man ger till människor: att se till att hunden får god skötsel och omvårdnad, undvik tobaksrök, se till att hunden håller sig normalviktig, låt gärna hunden vistas mycket utomhus och ge mat av god kvalitet. Möjligen kan risken för atopi (allergi mot något i omgivningen) minska något hos valparna om man ger tiken inslag av hemlagad kost under digivningen. Mer forskning kommer förmodligen så småningom.

  1. Vad är eliminationsdiet?

Eliminationsdiet är ett diettest som ingår i utredningen av matallergi. Diettestet gör man för att ta reda på om hunden är allergisk mot något i maten och innebär att hunden äter en speciellt utvald kost under en tid (vanligen ca 8–10 veckor) och därefter ger man all den mat och godis som hunden tidigare åt igen. Om hunden blir bra under tiden som den åt specialdieten och dålig när den får sin gamla mat igen så vet man att den reagerar på något i maten. Om det inte blir någon skillnad alls så är hunden sannolikt inte allergisk mot något i maten.

Vilken mat som är lämplig att ge som eliminationsdiet beror på vad hunden har ätit tidigare i sitt liv. Man vill undvika att ge något som hunden ätit tidigare, och väljer istället en ny proteinkälla och en ny kolhydratkälla. Om hunden har ätit jättemånga olika saker så kan man istället behöva välja ett foder där alla protein är hydrolyserade (delade i så små delar att kroppen inte ska kunna reagerar allergiskt på dem). Det räcker alltså inte att byta fodermärke eller fodertyp, man behöver ha koll på vad fodret innehåller och vad hunden ätit tidigare under sitt liv. Det räcker inte heller att minska mängden protein i maten. Jag rekommenderar därför starkt att man väljer och utför eliminationsdiet i samråd med hudkunnig veterinär.

  1. Finns det några beståndsdelar i foder som lättare ger allergi än andra? Är lamm och lax generellt mindre allergiframkallande än kyckling, spannmål eller soja?

Nej, tyvärr verkar det inte vara så att man kan förebygga allergi genom att utesluta vissa typer av protein ur kosten. (Vid matallergi har hunden vanligen utvecklat allergi mot något protein i maten.) Matallergi är något som utvecklas över tid, det vill säga det protein som hunden blivit allergisk mot har ingått i hundens kost under en längre tid innan hunden blir allergisk. Det verkar därför vara så att de typer av protein som är vanligt förekommande i hundfoder är också de protein som det är vanligast att hundar blir allergiska mot. Exempel på protein som det är vanligt att matallergiska hundar reagerar på är nötkött, mjölkprodukter, kyckling, vete och lamm.

  1. Kan en hund dö av allergisk chock, till exempel av nötter/soja på samma sätt som en människa?

Det verkar vara extremt ovanligt att hundar reagerar allergiskt på till exempel nötter och soja på samma sätt som vi människor.

Aktuellt